ข่าวสารกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  วิสุทธิแพทย์  ผู้อำนวยการ

เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในงานทำบุญครบรอบ ๒๕ ปี

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม 2559

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บุคลากร สพอ. เข้าร่วมโครงการ

สำรวจและพัฒนากฎหมายอนุบัญญัติเพื่อบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ประกาศของมหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 215  สำนักงานอธิการบดี

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  วิสุทธิแพทย์  ผู้อำนวยการ สพอ.
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการยกระดับการซ่อมบำรุงชุดลูกหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบอ้อย
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ก่อนหน้านี้ มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานรณรงค์ และติดตามการประหยัดพลังงาน เพื่อทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และแนะนำการประหยัดพลังงาน ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ประกอบการ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดเตรียมเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ คำแนะนำสถานศึกษาหรือวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการ ขอรับการสนับสนุนของนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษา เพื่อจัดท า “โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์ พลังงาน” ภายใต้การดำเนินงานโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวด สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 34

Yesterday 63

Week 450

Month 1727

All 24218

Currently are 16 guests and no members online