ข่าวสารกิจกรรม

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)พ.ศ. 2560-2564

       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559  ณ ห้องอบรม 812 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม โดยมีมีกิจกรรมการระดมสมองเพื่อกำหนดโครงการและกิจกรรมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ    

       และ ระหว่าง วันที่ 1-3 กันยายน 2559  ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และ เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ เขื่อนวชิราลงกรณ์(เขื่อนเขาแหลม) อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

      รศ.ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านเครือข่ายภาครัฐและเอกชน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม นางวนิดา  บุญสนอง   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับ ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการอาชีวศึกษา  เข้าร่วมประชุม การประชุมสัมมนาข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์การให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  พ.ศ. 2559-2560  ภายใต้งาน  "ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไท้องค์ราชัน" ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

        สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม  จัดโครงการ บุคลากรรอบรู้มุ่งสู่อาเซี่ยน : ประชาคมอาเซี่ยนกับงานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2559  ณ ห้อง 814 อาคารอเนกประสงค์ โดยการให้ความรู้ด้านประชาคมอาเซี่ยนกับกรดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการ และ มีการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บุคลากรและผู้บริหารของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ร่วมรับฟังการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564
ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559
ณ. ห้องประชุม  812 อาคารอเนกประสงค์

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big  Cleaning Day เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม 2559

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 34

Yesterday 63

Week 450

Month 1727

All 24218

Currently are 15 guests and no members online