ตรวจประเมิน Surveillance Audit ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2/2561

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม รับการตรวจประเมิน Surveillance Audit  ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยทีม Auditor จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีตัวแทนจากบริษัท คือ คุณเวชช์  ไสยวรรณ และ คุณชญานิศ  สุดชานัง ทำหน้าที่เป็น Auditorโดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักเข้าร่วมให้ข้อมูล

ประชุมเปิดการ Surveillance Audit  ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2/2561

ซึ่งจากการตรวจประเมินในครั้งนี้ สำนักฯยังคงรักษากระบวนการคุณภาพไว้ได้  โดยพบไม่ข้อบกพร่องที่ไม่ป็นไปตามข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ มีเพียงข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานให้เป็นตามระบบอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การให้ข้อมูลด้านการบริหารและการประชุมปิดการ Surveillance Audit  ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2/2561

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 19

Yesterday 122

Week 737

Month 2616

All 56484

Currently are 16 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 19

Yesterday 122

Week 737

Month 2616

All 56484

Currently are 16 guests and no members online