ตรวจประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2560

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

        สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม นำโดย รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ และบุคลากร สำนักฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรอบปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561


     โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งนี้ประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ประธานกรรมการ)
  • ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (กรรมการ)
  • นางกนกภัทร คูพิพัฒน์ไพศาล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( กรรมการและเลขานุการ)

     ภาพการประชุมเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

     โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้เข้าพบผู้บริหารและบุคลากรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร และ การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการวิชาการและวิจัย เพื่อสรุปผลการประเมินและให้คำแนะนำถึงจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุง การทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพการสัมภาษณ์บุคลากรและการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการวิชาการและวิจัย

ชมภาพกิจกรรมเพิ่อมเติมได้ที่ https://www.facebook.com/itdi.kmutnb.ac.th/posts/1902295130078573

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 17

Yesterday 122

Week 735

Month 2614

All 56482

Currently are 24 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 17

Yesterday 122

Week 735

Month 2614

All 56482

Currently are 24 guests and no members online