การบรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00– 15.00 น. ณ ห้อง 812 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ ทางสำนักได้กราบนมัสการการ พระวิสุทธิวราภรณ์ ฉายา กิตฺติภทฺโท สุขสำราญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม วรวิหาร (ฝ่ายการเผยแผ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยาที่ดี ความมีวินัยและการรักษาวินัยให้กับบุคลากรของสำนัก เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ นำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในครอบครัวและในหน้าที่การทำงาน สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 19

Yesterday 122

Week 737

Month 2616

All 56484

Currently are 8 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 19

Yesterday 122

Week 737

Month 2616

All 56484

Currently are 8 guests and no members online