การบรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00– 15.00 น. ณ ห้อง 812 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ ทางสำนักได้กราบนมัสการการ พระวิสุทธิวราภรณ์ ฉายา กิตฺติภทฺโท สุขสำราญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม วรวิหาร (ฝ่ายการเผยแผ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยาที่ดี ความมีวินัยและการรักษาวินัยให้กับบุคลากรของสำนัก เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ นำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในครอบครัวและในหน้าที่การทำงาน สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 17 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 17 guests and no members online