โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างบุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างบุคลิกภาพสู่ความเป็นสากล “มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล” วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมารยาทหรือธรรมเนียมปฏิบัติบนโต๊ะอาหารแบบสากล และสามารถปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารแบบสากลได้อย่างถูกต้องสร้างความมั่นใจให้กับตนเองในการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับบุคคลอื่น

     โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จติกา คุ้มเรือน แลอาจารย์เขมรัฐ เสริมสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชา บริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี มาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง 812 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 8

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/itdi.kmutnb.ac.th/posts/2049474142027337

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 14 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 14 guests and no members online