บริการวิจัยและให้คำปรึกษา

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเฉพาะด้านที่สำคัญ

องค์กรเพียงบางส่วนที่เราทำความร่วมมือทางวิชาการ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000 และ 3967 โทรสาร 66-(02)-354-3390
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อ โทร 0-2345-1000 โทรสาร. 0-2345-1296-99 อีเมล์ : information@off.fti.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009 Call Center 0-2577 9300 e-mail : tistr@tistr.or.th
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-141-3333 E-mail : nesac@nesac.mail.go.th
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-202-4414-18 , 02-202-4511 โทรสาร02-354-3299 อีเมล์ webmaster@dip.go.th
องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม

ที่อยู่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-203-8000 โทรสาร 02-354-8780 Call Center 1648 E-mail: callcenter1648@gpo.or.th
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 02-564-6900 โทรสาร 02-564-6901-3 Email: info@nectec.or.th
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email : contact@energy.go.th

งานวิจัยและให้คำปรึกษา

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มีทีมงานนักวิจัย ทีมผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ พร้อมที่จะร่วมทำวิจัยและให้คำปรึกษากับภาครัฐ ภาคชุมชน และ ภาคอุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2017 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 16

Yesterday 64

Week 379

Month 1437

All 10194

Currently are 32 guests and no members online