ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายทรงธรรม หัตถา หลักสูตรฝึกอบรม / วิศวกรรมการผลิต ป.โท
นายทวีป งามสม เทคโนโลยีการผลิต วศ.ม
นายทองเหมาะ ผึ่งผาย วิศวกรรมอุตสาหการ ป.โท
นางทานตะวัน เต็กชื่น เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ ป.โท
นายธนา ธนานันท์ เศรษฐศาสตร์ / อุตสาหการ MBA
นายธัชพล ริมธีระกุล ไฟฟ้า ป.โท
นายธาตรี จันทร์แสงสุข พลังงาน, เครื่องกล วศ.บ., MBA
นายนครินทร์ ศรีสุวรรณ Corosion / เชื่อม ป.เอก
นายนพชัย สายแวว วิศวกรรมการผลิต
นายนพรัตน์ กุศลนำโชค การควบคุมคุณภาพการผลิต ป.โท
นายนราธิป แสงซ้าย วิศวกรรมเครื่องกล ป.โท
นางนิตยา พัฒนรัชต์
นางสาวนิตยา ศิริวัน ออกแบบเครื่องกล ป.ตรี, อส.บ.
นายนิพนธ์ ภู่อภิสิทธิ์ การควบคุมคุณภาพการผลิต MBA
นางสาวบงกช ฟูตุ้ย การบริหารจัดการองค์กร รปม.
นายปริญญา บุญสา ควบคุมคุณภาพ วศ.ด.
นายปิติณัตต์ ตรีวงศ์ แอมโมเนีย / Boiler ป.เอก
นายพงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์ Boiler, การบำรุรักษาทวีผล (TPM) ป.โท, วศ.ม.
นายพนพ เกษามา การจัดการด้านคุณภาพ ป.เอก
นายพรเทพ สวยเพชร พลังงาน / เครื่องกล ป.ตรี
นายพฤทธิวุฒิ ฉัตตะวิริยะ สิ่งแวดล้อม ป.โท
นายพิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ วัสดุศาสตร์ วศ.ม.
นายพิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร วิศวกรรมเครื่องกล / อากาศยาน ป.เอก
นายพีระวัตร นันวงค์ วิศวกรรมเครื่องกล ป.เอก

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 12

Yesterday 131

Week 578

Month 1467

All 46485

Currently are 14 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 12

Yesterday 131

Week 578

Month 1467

All 46485

Currently are 14 guests and no members online