ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายทองเหมาะ ผึ่งผาย วิศวกรรมอุตสาหการ ป.โท
นางทานตะวัน เต็กชื่น เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ ป.โท
นายธนา ธนานันท์ เศรษฐศาสตร์ / อุตสาหการ MBA
นายธัชพล ริมธีระกุล ไฟฟ้า ป.โท
นายธาตรี จันทร์แสงสุข พลังงาน, เครื่องกล วศ.บ., MBA
นายนครินทร์ ศรีสุวรรณ Corosion / เชื่อม ป.เอก
นายนพรัตน์ กุศลนำโชค การควบคุมคุณภาพการผลิต ป.โท
นายนายสานนท์ ธนะพรสุขสันต์ ด้านการออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น
นางนิตยา พัฒนรัชต์
นายนิพนธ์ ภู่อภิสิทธิ์ การควบคุมคุณภาพการผลิต MBA
นางสาวบงกช ฟูตุ้ย การบริหารจัดการองค์กร รปม.
นางปทุมพิศ วิมลวัตรเวที วิทยาศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ ว.ทม.
นายปริญญา บุญสา ควบคุมคุณภาพ วศ.ด.
นายปรีชา ร่มไม้ ด้านการออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น
นายปรีสาร รักวาทิน
นายปิติณัตต์ ตรีวงศ์ แอมโมเนีย / Boiler ป.เอก
นายพงศกร เกิดช้าง ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ
นายพรเทพ สวยเพชร พลังงาน / เครื่องกล ป.ตรี
นายพรเทพ ยะอนันต์ ด้านไฟฟ้า / ด้านการออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น
นางพรรณวดี สุทธิภักดี เศรษฐศาสตร์ PH.D.
นายพฤทธิวุฒิ ฉัตตะวิริยะ สิ่งแวดล้อม ป.โท
นายพิพิถนนท์ พูลสวัสดิ์ วัสดุศาสตร์ วศ.ม.
นายพิสิฐ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร วิศวกรรมเครื่องกล / อากาศยาน ป.เอก
นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ไฟฟ้า ป.เอก

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 9

Yesterday 73

Week 385

Month 1077

All 16622

Currently are 38 guests and no members online