ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ไฟฟ้า ป.เอก
นายเพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล / อากาศยาน ป.เอก
นายไพรัตน์ สถิรยากร งานฝึกฝีมือเบื้องต้น / พื้นฐานงานวิศวกรรม ป.โท, ค.อ.ม.
นายไพศาล กาญจนพิบูลย์ เซรามิก / เครื่องกล วท.บ.
นายภัทรภร ธนะภาวริศ วิทยาศาสตร์ / เคมี /การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.ม., MBA
นายมงคล ปัทมพรหม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ป.โท
นายมนตรี ลาภยิ่ง งานเชื่อม ป.โท
นายระพีพันธ์ แดงตันกี เทคโนโลยีโพลิเมอร์ ป.เอก
นายราชันย์ พุกพิบูลย์ งานฝึกฝีมือเบื้องต้น / พื้นฐานงานวิศวกรรม ป.โท, ค.อ.ม.
นายรุ่งเกียรติ ยิ่งเจริญรุ่งโรจน์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.ม.
นายเรวัฒน์ บุญจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นายวชิรวิทย์ ตลุนจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล
นายวรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอ.ด.
นายวัชรินทร์ รักเสนาะ วิศวกรรมเครื่องกล ป.เอก
นายวันชัย ตาลานนท์ ไฟฟ้า ป.โท
นายวัลลภ พัฒน์พงศ์ งานเชื่อม ป.โท
นายวิชัยชาญ เจริญสุข ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ
นางสาววิฑาดา เจษฎารัตนชัย เครื่องกล, Machanical Drawing ป.เอก, วศ.ด.
นายวินัย ศรีสุธรรม เครื่องกล ป.ตรี
นายวิรัช พวงภู่ ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป.ตรี
นายวิรัช อยู่ชา การเพิ่มผลผลิต / ลดต้นทุนการผลิต ป.โท
นายวิโรจน์ เชาว์จิรพันธุ์ Boiler / เทคโนโลยีความปลอดภัย ป.เอก
นายวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม พลาสติก / งานเป่าภาชนะกลวง วศ.ม.
นางวิไล รังสาดทอง Foodscience ป.เอก

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 34

Yesterday 91

Week 453

Month 1169

All 39903

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions