ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ


ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/ผู้รับช่วงต่อ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | Next
  ชื่อ-นามสกุล ความเชี่ยวชาญ ระดับการศึกษา
นายเพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล / อากาศยาน ป.เอก
นายไพศาล กาญจนพิบูลย์ เซรามิก / เครื่องกล วท.บ.
นายภัทร สิทธิภิญญโญ ด้านการออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น
นายภัทรภร ธนะภาวริศ วิทยาศาสตร์ / เคมี /การจัดการสิ่งแวดล้อม ส.ม., MBA
นายมงคล ปัทมพรหม การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ป.โท
นายมนตรี ลาภยิ่ง งานเชื่อม ป.โท
นายระพีพันธ์ แดงตันกี เทคโนโลยีโพลิเมอร์ ป.เอก
นายวรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอ.ด.
นายวรัญภพ แสงเพ็ญ ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ / ด้านเครื่องกล
นางสาววราภรณ์ ปริวันตา ด้านอนุรักษ์พลังงาน / ด้านการออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น
นายวันชัย ตาลานนท์ ไฟฟ้า ป.โท
นายวัลลภ พัฒน์พงศ์ งานเชื่อม ป.โท
นายวิชัยชาญ เจริญสุข ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ
นายวินัย ศรีสุธรรม เครื่องกล ป.ตรี
นายวิรัช พวงภู่ ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป.ตรี
นายวิรัช อยู่ชา การเพิ่มผลผลิต / ลดต้นทุนการผลิต ป.โท
นายวิโรจน์ เชาว์จิสพันธุ์ Boiler / เทคโนโลยีความปลอดภัย ป.เอก
นายวิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม พลาสติก วศ.ม.
นางวิไล รังสาดทอง Foodscience ป.เอก
นายวีรพงษ์ มั่นสิริทรัพย์ ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ
นายศิริชัย แย้มแบน ด้านอนุรักษ์พลังงาน / ด้านการออกแบบติดตั้งเครื่องทำความเย็น
นายศิวะชัย ศรสุวรรณ เคมี / ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 วทบ.
นายเศกสิทธิ์ ธรรมสมบัติ ด้านพลังงานทดแทน / ด้านการออกแบบติดตั้งหม้อน้ำ
นายสงกรานต์ บางศรัณย์ ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ วศ.ม.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 58

Yesterday 80

Week 138

Month 830

All 16375

Currently are 42 guests and one member online

  • wanraweem