ข้อมูลงานบริการฝึกอบรมสัมมนา

แผนการจัดอบรม ประจำปี 2560

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

แผนการจัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2560

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
1/60 27-28 กุมภาพันธ์
และ 1-4 มีนาคม 2560
5,900 บาท

o รับสมัครเข้าอบรม 70 คน / รุ่น
o ค่าลงทะเบียนรวมค่า

  • อาหารกลางวัน 6 มื้อ
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 มื้อ
  • และ เอกสารประกอบการบรรยาย

o ค่าลงทะเบียนนำไปลดหย่อนภาษีได้
o การอบรมทุกรุ่นๆละ 6 วัน

*มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท*
ชำระค่าอบรม ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน


2/60 24-29 เมษายน 2560 5,900 บาท
3/60 19-24 มิถุนายน 2560 5,900 บาท
4/60 21-26 สิงหาคม 2560 5,900 บาท
5/60 16-21 ตุลาคม 2560 5,900 บาท
6/60 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม  2560
5,900 บาท
     

สอบซ่อม(Retest) ชำระค่าสอบคนละ 500.- บาท

และนำวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม(ตัวจริง)มาด้วยทุกครั้ง

สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617  โทรสาร  0-2555-2627
www.itdi.kmutnb.ac.th      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการจัดฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) ปี 2560

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ

1/60

31 มีนาคม 2560

2,200 บาท

o ค่าลงทะเบียนรวมค่า

  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ

  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ

  • และ เอกสารประกอบการบรรยาย

o ค่าลงทะเบียนนำไปลดหย่อนภาษีได้
o การอบรมทุกรุ่นๆละ 1 วัน / 6 ชั่วโมง

*มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท*
ชำระค่าอบรม สองพันสองร้อยบาทถ้วน

 

2/60

31 พฤษภาคม 2560

2,200 บาท

3/60

31 กรกฎาคม 2560

2,200 บาท

4/60

24 พฤศจิกายน 2560

2,200 บาท


สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617  โทรสาร  0-2555-2627

www.itdi.kmutnb.ac.th      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Public  Training  Course

ณ  ห้องอบรมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างเดือน  มกราคม – กรกฎาคม  2560 

ชื่อหลักสูตร

จำนวนวัน

ระยะเวลา  ม.ค. - ก.ค. 2560

ราคา

(บาท)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

6

 

20-25

 

24-29

 

19-24

 

5,900

PLC  ขั้นพื่นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)

2

 

15-16

 

 

 

 

 

4,500

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
(Basic Vibration)

1

 

8

 

 

 

14

 

2,500

ระบบนิวแมติกเบื้องต้น

2

 

 

 

6-7

 

 

 

4,500

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance)

1

 

 

29

 

3

 

 

2,500

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

1

 

 

 

19

 

7

 

2,500

การหา Alignment สำหรับเครื่องจักรหมุน

1

 

 

15

 

26

 

 

2,500

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
(TPM : Total  Productive  Maintenance)

1

20

 

 

 

 

 

21

2,500

เทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ
(Why  Why  Analysis)

1

 

 

24

 

 

 

14

2,500

โปรแกรม Lab View ขั้นพื้นฐาน

(เชิงปฏิบัติการ)

2

 

 

2-3

 

 

 

 

4,500

การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม

2

 

 

 

 

18-19

 

 

4,500

การปริบสมดุล(Balancing) เครื่องจักร

2

 

 

 

 

 

 

27-28

 

4,500

การลดต้นทุนพลังงานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำ

1

26

 

 

 

12

 

 

 

2,500 

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 19 guests and no members online