ประกาศ สพอ.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 1523/2566 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 1523/2566 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
286.81 kB
Date:
11 กันยายน 2566
Downloads:
0 x