ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 015 /2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 015 /2566 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
447.82 kB
Date:
11 กันยายน 2566
Downloads:
0 x