ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 017/2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 017/2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร
File Size:
405.16 kB
Date:
11 กันยายน 2566
Downloads:
2 x