ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 018/2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 018/2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
File Size:
344.41 kB
Date:
11 กันยายน 2566
Downloads:
2 x