ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 001/2567 วันที่ 23 มกราคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมองค์กรสีเขียว

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 001/2567 วันที่ 23 มกราคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการส่งเสริมองค์กรสีเขียว
File Size:
380.65 kB
Date:
23 มกราคม 2567
Downloads:
0 x