ประกาศ สพอ.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 3066/2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 3066/2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
1.04 MB
Date:
23 มกราคม 2567
Downloads:
1 x