ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 004 /2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลฝึกอบรมด้วยระบบดิจิทัล

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 004 /2567 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการประเมินผลฝึกอบรมด้วยระบบดิจิทัล
File Size:
457.43 kB
Date:
13 กุมภาพันธ์ 2567
Downloads:
1 x