ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 006/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 006/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง ตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
322.36 kB
Date:
23 กุมภาพันธ์ 2567
Downloads:
0 x