ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 007/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารขอการรับรอง มอก.17020-2556 / ISO/IEC 17020:2012

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 007/2567 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารขอการรับรอง มอก.17020-2556 / ISO/IEC 17020:2012
File Size:
282.93 kB
Date:
23 กุมภาพันธ์ 2567
Downloads:
0 x