ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 009/2567 วันที่ 7 มีนาคม 2567 เรื่อง ให้พนักงานพิเศษไปปฏิบัติงาน

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 009/2567 วันที่ 7 มีนาคม 2567 เรื่อง ให้พนักงานพิเศษไปปฏิบัติงาน
File Size:
184.76 kB
Date:
07 มีนาคม 2567
Downloads:
1 x