ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 012/2567 วันที่ 7 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารขอการรับรอง มอก.17020-2566 / ISO/IEC 17020:2012(เพิ่มเติม)

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 012/2567 วันที่ 7 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารขอการรับรอง มอก.17020-2566 / ISO/IEC 17020:2012(เพิ่มเติม)
File Size:
236.56 kB
Date:
07 มีนาคม 2567
Downloads:
4 x