ประกาศ สพอ.

คำสั่ง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 013/2567 วันที่ 12 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

คำสั่ง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 013/2567 วันที่ 12 มีนาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
File Size:
257.81 kB
Date:
12 มีนาคม 2567
Downloads:
6 x