ประกาศ สพอ.

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 016/2567 วันที่ 4 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนเอกสารคู่มือคุณภาพและระเบียบปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

คำสั่งสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 016/2567 วันที่ 4 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนเอกสารคู่มือคุณภาพและระเบียบปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
File Size:
989.53 kB
Date:
05 เมษายน 2567
Downloads:
2 x