ประกาศ สพอ.

คำสั่ง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 018/2567 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทำบุญครบรอบ 33 ปี สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่ง สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ที่ 018/2567 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานทำบุญครบรอบ 33 ปี สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
519.59 kB
Date:
24 พฤษภาคม 2567
Downloads:
2 x