ประกาศ สพอ.

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 328/2567 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ 328/2567 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือของสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
File Size:
278.52 kB
Date:
04 มิถุนายน 2567
Downloads:
0 x