ประกวดราคา/จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวอย่างหัว LNB สำหรับใช้งานในระบบการสื่อสารดาวเทียม เพื่อใช้ในการทดสอบ จำนวน 20 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 พ.ย. 64

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวอย่างหัว LNB สำหรับใช้งานในระบบการสื่อสารดาวเทียม เพื่อใช้ในการทดสอบ จำนวน 20 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 พ.ย. 64
File Size:
407.37 kB
Date:
22 มีนาคม 2565
Downloads:
4 x