ประกวดราคา/จัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหลักสูตรอบรม หัวข้อตลาดไฟฟ้าเสรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหลักสูตรอบรม หัวข้อตลาดไฟฟ้าเสรี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 เมษายน 2567
File Size:
168.94 kB
Date:
14 พฤษภาคม 2567
Downloads:
5 x