ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
1199 7110-007-02-08/00053 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1193 7110-007-02-08/00047 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1192 7110-007-02-08/00046 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1189 7110-006-02-08/00022 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1186 7110-006-02-08/00019 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1185 7110-006-02-08/00018 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1182 7110-006-02-08/00015 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1181 7110-006-02-08/00014 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1180 7110-006-02-08/00013 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1176 7110-006-02-08/00009 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1172 7110-006-02-08/00005 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1169 6685-014-01-08/00003 เครื่องวัดพลังงานความร้อน
1168 6685-014-01-08/00002 เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ คว
1167 6675-002-01-08/00001 เครื่องวัดความเข็ม แบบดิจิตอล
1166 6625-003-01-08/00014 เพาเวอร์และฮาโมนิกแคล้มป์
1165 6625-003-01-08/00013 Clamp AC/DC Meter
1164 6625-003-01-08/00011 Clamp AC/DC Meter
1163 6625-003-01-08/00010 Clamp AC/DC Meter
1162 6625-002-22-08/00001 ชุดวิชั่นเซนเซอร์ (VISION SENSOR)
1146 4140-001-05-08/00031 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1145 4140-001-05-08/00030 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1144 4140-001-05-08/00029 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1143 4140-001-05-08/00028 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1142 4140-001-05-08/00027 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1141 4140-001-05-08/00026 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1140 4140-001-05-08/00025 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1139 4140-001-05-08/00024 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1138 4140-001-05-08/00023 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1137 4140-001-05-08/00022 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1136 4140-001-05-08/00021 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1135 4140-001-05-08/00020 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1134 4140-001-05-08/00019 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1133 4140-001-05-08/00018 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1132 4140-001-05-08/00017 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1131 4140-001-05-08/00016 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1130 4140-001-05-08/00015 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1129 4140-001-05-08/00014 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1128 4140-001-05-08/00013 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1127 4140-001-05-08/00012 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1126 4140-001-05-08/00011 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1125 4140-001-05-08/00010 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1124 4140-001-05-08/00009 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1123 4140-001-05-08/00008 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1122 4140-001-05-08/00007 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1121 4140-001-05-08/00006 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1120 4140-001-05-08/00005 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1119 4140-001-05-08/00004 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1117 4140-001-05-08/00002 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1116 4140-001-05-08/00001 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1115 4140-001-01-08/00006 พัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 717

Yesterday 540

Week 2108

Month 9777

All 391720

Currently are 26 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 717

Yesterday 540

Week 2108

Month 9777

All 391720

Currently are 26 guests and no members online