ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
575 7110-002-03-08/00034 ตู้ 1 บาน 4 ลิ้นชัก รุ่น RD-411(ชั้น 2 แผ่น)ขนาด 4 ฟุต 1 ก.ย. 2537 จำนวนเงิน 4,300.00 บาท 2 พ.ย. 2564
574 7110-002-01-08/00010 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก 22 มี.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,600.00 บาท 29 ต.ค. 2564
573 7110-002-01-08/00009 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก 22 มี.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,600.00 บาท 1 พ.ย. 2564
572 7110-002-01-08/00008 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก 22 มี.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,600.00 บาท 1 พ.ย. 2564
571 7110-002-01-08/00007 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก 22 มี.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,600.00 บาท 1 พ.ย. 2564
570 7110-002-01-08/00006 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก 22 มี.ค. 2542 จำนวนเงิน 1,600.00 บาท 25 ต.ค. 2564
568 6625-003-01-08/00009 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จอ LCD 3 3/4 หลัก ขนาดใหญ่ 40.60 มม. 8 ส.ค. 2538 จำนวนเงิน 28,248.00 บาท 4 พ.ย. 2564
567 6625-003-01-08/00008 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ จอ LCD 3 3/4 หลัก ขนาดใหญ่ 40.60 มม. 8 ส.ค. 2538 จำนวนเงิน 28,248.00 บาท 4 พ.ย. 2564
566 6625-002-08-08/00001 เครื่องตรวจวัดสัณญาณดิจิตอล 29 พ.ค. 2540 - 9 พ.ย. 2564
565 6625-002-02-08/00003 เครื่องตรวจวัดสัณญาณ"HEWLETT PACKARD"HP54520C 29 พ.ค. 2540 - 4 พ.ย. 2564
564 6625-002-02-08/00002 ชุดตรวจวัดและวิเคราะห์สัณญาณทางไฟฟ้า ประกอบด้วย 29 พ.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,549,360.00 บาท 4 พ.ย. 2564
563 6625-002-02-08/00001 เครื่องมือและวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้า ยี่ห้อ HIOKI รุ่น 3166 1 ก.ย. 2541 จำนวนเงิน 378,400.00 บาท 4 พ.ย. 2564
562 6625-001-01-08/00001 เครื่องตรวจวัดค่าแอลซีอาร์และความต้านทาน 29 พ.ค. 2540 - 4 พ.ย. 2564
557 5805-001-01-08/00047 เครื่องโทรศัพท์"PANASONIC"รุ่นKX-TS 500 18 ส.ค. 2547 จำนวนเงิน 674.10 บาท 3 พ.ย. 2564
556 5280-003-02-08/00001 DEFFERENTIAL PROBE MODEL:700925 25 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 25,047.00 บาท 4 พ.ย. 2564
555 5210-003-01-08/00005 เครื่องออสซิลโลสโคป 60 MHZ 2Channel 3 ส.ค. 2538 จำนวนเงิน 49,969.00 บาท 4 พ.ย. 2564
554 4140-002-01-08/00028 พัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว ซันโย 13 ก.ค. 2543 จำนวนเงิน 750.00 บาท 1 พ.ย. 2564
552 3835-012-01-08/00001 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง"SISTEMA" 24 พ.ย. 2543 จำนวนเงิน 4,690.00 บาท 29 ต.ค. 2564
547 7730-007-01-08/00008 ชุดเครื่องเสียง SPEKER 250 W(MAX) S55 "YAMAHA 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 10,835.00 บาท 26 ต.ค. 2564
546 7730-007-01-08/00007 ชุดเครื่องเสียง SPEKER 250 W(MAX) S55 "YAMAHA" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 10,835.00 บาท 26 ต.ค. 2564
545 7730-007-01-08/00006 ชุดเครื่องเสียง SPEKER 250 W(MAX) S55 "YAMAHA" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 10,835.00 บาท 25 ต.ค. 2564
544 7730-007-01-08/00005 ชุดเครื่องเสียง SPEKER 250 W(MAX) S55 "YAMAHA" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 10,835.00 บาท 25 ต.ค. 2564
543 7730-007-01-08/00004 ชุดเครื่องเสียง SPEKER 250 W(MAX) S55 "YAMAHA" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 10,835.00 บาท 27 ต.ค. 2564
542 7730-007-01-08/00003 ชุดเครื่องเสียง SPEKER 250 W(MAX) S55 "YAMAHA" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 10,835.00 บาท 27 ต.ค. 2564
539 7730-006-01-08/00003 ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป 2 เทป "TEAC"W-41 9 ก.ย. 2542 จำนวนเงิน 6,848.00 บาท 27 ต.ค. 2564
538 7730-006-01-08/00002 ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป 2 เทป "TEAC"W-41 9 ก.ย. 2542 จำนวนเงิน 6,848.00 บาท 27 ต.ค. 2564
537 7730-006-01-08/00001 ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป 9 ก.ย. 2542 จำนวนเงิน 6,848.00 บาท 27 ต.ค. 2564
536 7450-008-01-08/00001 ชุดเครื่องเสียง COMPACK DISC SL-PD887G 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 10,450.00 บาท 25 ต.ค. 2564
535 7450-001-01-08/00003 ชุดเครื่องเสียง TAPE DECK RS-TR 272G"TECHNICS" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 8,250.00 บาท 27 ต.ค. 2564
530 7195-016-01-08/00001 พื้นเวทีถอดล็อค 18 ส.ค. 2543 จำนวนเงิน 19,000.00 บาท 27 ต.ค. 2564
529 7195-014-02-08/00001 โพเดียมพร้อมที่รอง 18 ส.ค. 2543 จำนวนเงิน 9,500.00 บาท 25 ต.ค. 2564
528 7195-014-01-08/00033 โต๊ะอาหาร 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,115.00 บาท 27 ต.ค. 2564
527 7195-014-01-08/00032 โต๊ะอาหาร 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,115.00 บาท 27 ต.ค. 2564
526 7195-014-01-08/00031 โต๊ะอาหาร 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,115.00 บาท 27 ต.ค. 2564
525 7195-014-01-08/00030 โต๊ะอาหาร 4 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,115.00 บาท 27 ต.ค. 2564
524 7195-014-01-08/00029 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
523 7195-014-01-08/00028 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
522 7195-014-01-08/00027 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
521 7195-014-01-08/00026 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
520 7195-014-01-08/00025 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
519 7195-014-01-08/00024 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
518 7195-014-01-08/00023 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
517 7195-014-01-08/00022 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
516 7195-014-01-08/00021 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
515 7195-014-01-08/00020 โต๊ะอาหาร รุ่น ทีเอฟ 80180 1 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,700.00 บาท 27 ต.ค. 2564
514 7195-014-01-08/00019 โต๊ะอาหาร TE-80180 3 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,115.00 บาท 27 ต.ค. 2564
513 7195-014-01-08/00018 โต๊ะอาหาร TE-80180 3 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,115.00 บาท 27 ต.ค. 2564
512 7195-014-01-08/00017 โต๊ะอาหาร TE-80180 3 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,115.00 บาท 27 ต.ค. 2564
511 7195-014-01-08/00016 โต๊ะอาหาร TE-80180 3 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,115.00 บาท 27 ต.ค. 2564
510 7195-014-01-08/00015 โต๊ะอาหาร TE-80180 3 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,115.00 บาท 27 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 276

Yesterday 386

Week 1806

Month 7223

All 488888

Currently are 23 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 276

Yesterday 386

Week 1806

Month 7223

All 488888

Currently are 23 guests and no members online