ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
186 7110-014-01-08/00029 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
185 7110-014-01-08/00028 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
184 7110-014-01-08/00027 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 2 พ.ย. 2564
183 7110-014-01-08/00026 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
182 7110-014-01-08/00025 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 26 ต.ค. 2564
181 7110-014-01-08/00024 โต๊ะอบรม CF 60150 4 ก.ค. 2539 จำนวนเงิน 2,350.00 บาท 27 ต.ค. 2564
180 7110-014-01-08/00023 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
179 7110-014-01-08/00022 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
178 7110-014-01-08/00021 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 26 ต.ค. 2564
177 7110-014-01-08/00020 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
176 7110-014-01-08/00019 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
175 7110-014-01-08/00018 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
174 7110-014-01-08/00017 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 5 พ.ย. 2564
173 7110-014-01-08/00016 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
172 7110-014-01-08/00015 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
171 7110-014-01-08/00014 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
170 7110-014-01-08/00013 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 26 ต.ค. 2564
169 7110-014-01-08/00012 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
168 7110-014-01-08/00011 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
167 7110-014-01-08/00010 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
166 7110-014-01-08/00009 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 27 ต.ค. 2564
165 7110-014-01-08/00008 โต๊ะอบรม ขนาด 1542.605.730 มม. 7 พ.ย. 2539 จำนวนเงิน 3,025.00 บาท 26 ต.ค. 2564
164 7110-014-01-08/00007 เก้าอี้อบรม TEC 70120 (โต๊ะอบรม) 24 ส.ค. 2542 จำนวนเงิน 3,130.00 บาท 1 พ.ย. 2564
162 7110-014-01-08/00005 โต๊ะอบรม CF 60150 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,392.00 บาท 27 ต.ค. 2564
161 7110-014-01-08/00004 โต๊ะอบรม CF 60150 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,392.00 บาท 5 พ.ย. 2564
160 7110-014-01-08/00003 โต๊ะอบรม CF 60150 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,392.00 บาท 27 ต.ค. 2564
159 7110-014-01-08/00002 โต๊ะอบรม CF 60150 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,392.00 บาท 27 ต.ค. 2564
158 7110-014-01-08/00001 โต๊ะอบรม CF 60150 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,392.00 บาท 27 ต.ค. 2564
157 7110-007-01-08/00002 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อพารากอน รุ่น 483 พร้อมเก้าอี้ 4 มี.ค. 2541 จำนวนเงิน 6,400.00 บาท 1 พ.ย. 2564
156 7110-007-01-08/00001 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ พารากอน รุ่น 483 พร้อมเก้าอี้ 4 มี.ค. 2541 จำนวนเงิน 6,400.00 บาท 1 พ.ย. 2564
155 7110-005-02-08/00003 กระดานไวท์บอร์ด แบบบานเลื่อน ติดตาย ขนาด 1.00x1.00ด้านข้าง 2 25 มิ.ย. 2541 จำนวนเงิน 19,800.00 บาท 1 พ.ย. 2564
154 7110-002-11-08/00018 ตู้เก็บแบบฟอร์ม ชนิด 15 ลิ้นชัก 24 ก.พ. 2539 จำนวนเงิน 2,300.00 บาท 4 พ.ย. 2564
153 7110-002-03-08/00031 ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก มอก. 6 พ.ย. 2541 จำนวนเงิน 3,600.00 บาท 29 ต.ค. 2564
152 7110-002-01-08/00015 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก 14 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท 29 ต.ค. 2564
151 7110-002-01-08/00014 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก 14 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท 1 พ.ย. 2564
150 7110-002-01-08/00013 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก 14 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท 28 ต.ค. 2564
149 7110-002-01-08/00012 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 ลิ้นชัก 14 ก.ค. 2540 จำนวนเงิน 1,500.00 บาท 29 ต.ค. 2564
146 6730-007-01-08/00006 เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ รุ่น 2315 II ยี่ห้อ สยาม 15 มิ.ย. 2542 จำนวนเงิน 9,100.00 บาท 27 ต.ค. 2564
145 6730-007-01-08/00005 เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ รุ่น 2315 II ยี่ห้อ สยาม 14 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 10,000.00 บาท 1 พ.ย. 2564
144 6730-002-01-08/00005 เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ จอรับภาพขาตั้ง ขนาด 175x175 ซม. 14 ก.ค. 2541 จำนวนเงิน 4,000.00 บาท 27 ต.ค. 2564
143 6720-005-01-08/00001 กล้องถ่ายรูป ขนาดเลนส์1/1.8 20 ส.ค. 2540 จำนวนเงิน 13,500.00 บาท 5 พ.ย. 2564
142 6210-007-01-08/00001 ไฟแวบ 20 ส.ค. 2540 จำนวนเงิน 3,200.00 บาท 4 พ.ย. 2564
141 5821-016-01-08/00005 ชุดเครื่องเสียง POWER MIXER 200 W CA-8220"INTER-M" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 45,100.00 บาท 25 ต.ค. 2564
140 5821-016-01-08/00004 ชุดเครื่องเสียง POWER MIXER 200 W CA-8220 "INTER-M" 25 พ.ค. 2541 จำนวนเงิน 45,100.00 บาท 27 ต.ค. 2564
139 5821-016-01-08/00003 ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป ยี่ห้อ ROYAL 730 9 ก.ย. 2542 จำนวนเงิน 7,500.00 บาท 27 ต.ค. 2564
138 5821-016-01-08/00002 ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป ยี่ห้อ ROYAL 730 9 ก.ย. 2542 จำนวนเงิน 7,500.00 บาท 27 ต.ค. 2564
137 5821-016-01-08/00001 ชุดเครื่องเสียง เครื่องเล่นเทป ยี่ห้อ ROYAL 730 9 ก.ย. 2542 จำนวนเงิน 7,500.00 บาท 27 ต.ค. 2564
136 5805-001-01-08/00046 เครื่องโทรศัพท์ "PANASONIC"รุ่น KX-TS 500 9 ก.ค. 2547 จำนวนเงิน 674.10 บาท 28 ต.ค. 2564
135 4110-001-02-08/00001 ตู้เย็น ขนาด6.8 คิว ยี่ห้อ SANYO 14 พ.ย. 2538 - 27 ต.ค. 2564
134 3920-005-02-08/00001 รถเข็นหนังสือ รุ่น IEC-10 3 ส.ค. 2541 จำนวนเงิน 3,312.00 บาท 5 พ.ย. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 279

Yesterday 386

Week 1809

Month 7226

All 488891

Currently are 15 guests and no members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 279

Yesterday 386

Week 1809

Month 7226

All 488891

Currently are 15 guests and no members online