ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด วันที่ซื้อ ราคา อยู่ที่ ตรวจ ทำรายการ
1579 744000010004-20301-00061 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1578 744000010004-20301-00060 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1577 744000010004-20301-00059 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1576 744000010004-20301-00058 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1575 744000010004-20301-00057 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1574 744000010004-20301-00056 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1573 744000010004-20301-00055 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1572 744000010004-20301-00054 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มุลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1571 744000010004-20301-00053 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1570 744000010004-20301-00052 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1569 744000010004-20301-00051 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1568 744000010004-20301-00050 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1567 744000010004-20301-00049 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1566 744000010004-20301-00048 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1565 744000010004-20301-00047 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1564 744000010004-20301-00046 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1563 744000010004-20301-00045 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1562 744000010004-20301-00044 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1561 744000010004-20301-00043 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1560 744000010004-20301-00042 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1559 744000010004-20301-00041 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1558 744000010004-20301-00040 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1557 744000010004-20301-00039 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1556 744000010004-20301-00038 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1555 744000010004-20301-00037 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1554 744000010004-20301-00036 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1553 744000010004-20301-00035 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 1 พ.ค. 2565
1552 744000010004-20301-00034 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อมMonitor 2 ม.ค. 2563 มูลค่า107,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1551 744000010008-20301-00003 คอมพิวเตอร์ Server และอุปกรณ์เสริมพร้อมติดตั้ง 2 ม.ค. 2563 มูลค่า321,000.00บาท 20 ต.ค. 2564
1550 412000010009-20301-00025 เครื่องปรับอากาศชนิดVariable Speed invester ชนิดตั้งแขวน56,425.24 บีทียู ไฟ 380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 26 ต.ค. 2564
1549 744000020002-20301-00023 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบMultifunction Brother รุ่นMFCL3750CDW 5 ส.ค. 2562 จำนวนเงิน 18,778.50 บาท 28 ต.ค. 2564
1548 744000010004-20301-00033 เครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 3060พร้อมจอภาพLED23.8 DELL 5 ส.ค.2562 จำนวนเงิน27,606.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1547 744000020002-20301-00022 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Brother รุ่น MFC-L3750CDW 5 ส.ค. 2562 จำนวนเงิน 18,778.50บาท 1 พ.ย. 2564
1546 711000070002-20301-00008 โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. 5 มี.ค. 2561 จำนวนเงิน 3,852.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1545 773000030001-20301-00008 โทรทัศน์สี LG Smart 4K UHD TV 60 นิ้ว รุ่น 60UK6200PTA 19 ก.ค. 2562 จำนวนเงิน 20,000.00 บาท 27 ต.ค. 2564
1544 744000010004-20301-00032 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex3060พร้อมจอภาพLED23.6 Dell 25 มิ.ย. 2562 จำนวนเงิน 27,285.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1543 744000010004-20301-00031 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex3060พร้อมจอภาพLED23.6 Dell 25 มิ.ย. 2562 จำนวนเงิน 27,285.00 บาท 2 พ.ย. 2564
1542 744000020003-20301-00004 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Inkjet พร้อม Inktank Model L850 25 มิ.ย. 2562 จำนวนเงิน 14,445.00 บาท 25 ต.ค. 2564
1541 744000010004-20301-00030 เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex3060พร้อมจอภาพLED23.6 Dell 25 มิ.ย. 2562 จำนวนเงิน 27,285.00 บาท 1 พ.ย. 2564
1540 744000010004-20301-00029 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ Dell Optiplex3060 RAM8GB DDR42666 MHz Hard disk 1 TB7200 RPM SATA 19 เม.ย. 2562 จำนวนเงิน 27,285.00 บาท 29 ต.ค. 2564
1539 412000010009-20301-00028 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1538 412000010009-20301-00027 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1537 412000010009-20301-00026 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 27 ต.ค. 2564
1535 412000010009-20301-00024 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 28 ต.ค. 2564
1534 412000010009-20301-00023 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 27 ต.ค. 2564
1533 412000010009-20301-00022 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 27 ต.ค. 2564
1532 412000010009-20301-00021 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 27 ต.ค. 2564
1531 412000010009-20301-00020 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 20 ต.ค. 2564
1530 412000010009-20301-00019 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 105,500.00 บาท 20 ต.ค. 2564
1529 412000010009-20301-00018 เครื่องปรับอากาศชนิด Variable Speed Inverter ชนิดตั้งแขวน 56,425.24 บีทียู ไฟ380 พร้อมติดตั้ง 20 ก.พ. 2562 จำนวนเงิน 10,500.00 บาท 20 ต.ค. 2564


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 291

Yesterday 386

Week 1821

Month 7238

All 488903

Currently are 14 guests and one member online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 291

Yesterday 386

Week 1821

Month 7238

All 488903

Currently are 14 guests and one member online

  • chalida.r