ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564
  1. โครงการสร้างระบบ Model Based Design สำหรับสวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
เวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2564 - 1 ม.ค. 2565

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  2. โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์,การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน ทราย)
เวลาดำเนินการ : 8 ม.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเร็วที่ฉลาดเพื่อการใช้งานในกริดอัจฉริยะ
เวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  4. โครงการบริการวิชาการวิจัยเรื่อง ระบบติดตั้งหลังคาโปร่งแสง อะคริลิก Shinkolite ระบบเสาค้ำ
เวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2564 - 30 เม.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
  5. โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ
เวลาดำเนินการ : 25 ธ.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  6. โครงการบริการวิชาการวิจัยเรื่อง การทดสอบหาค่ากำลังแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มดินซีเมนต์ โครงการงานก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด
  7. โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบแนวทางปฏิรูปธุรกิจศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในแผนดำเนินการ 5 ปี
เวลาดำเนินการ : 28 ม.ค. 2564 - 27 ก.พ. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
  8. โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาเอกสารงานเชื่อมท่อ Stainless Steel (SUS 304) โดยกระบวนการเชื่อม GTAW ตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาศักยภาพของช่างเชื่อมในท่าเชื่อม 6G
เวลาดำเนินการ : 27 ส.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวารัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง
  9. โครงการบริการงานวิจัย เรื่อง การทดสอบค่าลังแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มดินซีเมนต์ โครงการงานก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 70

Yesterday 170

Week 1316

Month 1316

All 231385

Currently are 8 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 70

Yesterday 170

Week 1316

Month 1316

All 231385

Currently are 8 guests and no members online