ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564
  1. โครงการสร้างระบบ Model Based Design สำหรับสวิตซ์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
เวลาดำเนินการ : 1 ม.ค. 2564 - 1 ม.ค. 2565

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  2. โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์,การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน ทราย)
เวลาดำเนินการ : 8 ม.ค. 2564 - 3 ธ.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  3. โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบเร็วที่ฉลาดเพื่อการใช้งานในกริดอัจฉริยะ
เวลาดำเนินการ : 1 ต.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  4. โครงการบริการวิชาการวิจัยเรื่อง ระบบติดตั้งหลังคาโปร่งแสง อะคริลิก Shinkolite ระบบเสาค้ำ
เวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2564 - 30 เม.ย. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
  5. โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ
เวลาดำเนินการ : 25 ธ.ค. 2563 - 25 มี.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  6. โครงการบริการวิชาการวิจัยเรื่อง การทดสอบหาค่ากำลังแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มดินซีเมนต์ โครงการงานก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลาดำเนินการ : 1 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด
  7. โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาและออกแบบแนวทางปฏิรูปธุรกิจศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ในแผนดำเนินการ 5 ปี โครงการจัดทำแผนปฏิรูปธุรกิจศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ในรูปแบบ E-business
เวลาดำเนินการ : 28 ม.ค. 2564 - 27 ก.พ. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
  8. โครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาและพัฒนาเอกสารงานเชื่อมท่อ Stainless Steel (SUS 304) โดยกระบวนการเชื่อม GTAW ตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาศักยภาพของช่างเชื่อมในท่าเชื่อม 6G
เวลาดำเนินการ : 27 ส.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2564

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวารัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง
  9. โครงการบริการงานวิจัย เรื่อง การทดสอบค่าลังแรงอัดแบบไม่ถูกจำกัด (Unconfined Compressive Strength) ของกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มดินซีเมนต์ โครงการงานก่อสร้างงานปรับปรุงฐานรากโดยวิธีดิน-ซีเมนต์ ช่วงที่ 1 สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลาก พร้อมอาคารประกอบ กม.20+500 ถึง กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลาดำเนินการ : 1 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563

ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยซีเมนต์คอลัมน์ จำกัด


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 60

Yesterday 476

Week 1067

Month 14057

All 335293

Currently are 16 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 60

Yesterday 476

Week 1067

Month 14057

All 335293

Currently are 16 guests and no members online