ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต (โรงสีข้าว) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
4 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ จัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ(ระยะที่1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
6 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
7 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ เครื่องสับและอบชีวมวลพร้อมชุดระบายความร้อนเชื้อเพลิง พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
8 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ เครื่องบดและอัดเม็ดชีวมวลเชื้อเพลิงแข็งแบบเคลื้อนที่ได้ตามแหล่งวัตถุดิบ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
9 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผักดอง พื้นที่จังหวัดราชบุรี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
10 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
11 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : การดูแลหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
12 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
13 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-09-21 09:13:20am

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 41

Yesterday 412

Week 2258

Month 12248

All 664736

Currently are 10 guests and no members online