ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 โครงการบริหารจัดการ : การส่งเสริมสื่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นและห่อผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4 โครงการพัฒนาพลังงานชีวมวลยั่งยืนสำหรับพื้นที่ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด (พะลวยกรีนไอแลนด์) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5 โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ในเขตพระราชฐาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
7 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
8 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการในสถานประกอบกิจการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค4 ราชบุรี
10 กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ประจำปี 2558 กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11 โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
12 กิจกรรมการประยุกต์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
13 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตรกรรม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
14 การยกระดับการซ่อมบำรุงชุดลูกหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบอ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-03-21 15:23:19pm

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 380

Yesterday 366

Week 1359

Month 8608

All 579860

Currently are 24 guests and no members online