ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

  ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ลำดับ ประเภท ชื่อโครงการ ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน #
1 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการบริหารจัดการ : การส่งเสริมสื่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2558 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นและห่อผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาพลังงานชีวมวลยั่งยืนสำหรับพื้นที่ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด (พะลวยกรีนไอแลนด์) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
5 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ในเขตพระราชฐาน สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
6 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
7 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาสร้างเครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
8 การให้บริการวิจัย โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
9 การให้บริการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการในสถานประกอบกิจการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค4 ราชบุรี
10 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ประจำปี 2558 กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
11 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
12 การให้บริการวิจัย กิจกรรมการประยุกต์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
13 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตรกรรม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
14 การให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ การยกระดับการซ่อมบำรุงชุดลูกหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบอ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย


พัฒนาระบบโดย : นายวิรัช พวงภู่ Email : wrpp@kmutnb.ac.th
Last Modified: 2023-09-21 09:13:20am

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 160

Yesterday 363

Week 523

Month 10513

All 663001

Currently are 28 guests and 2 members online

  • ssd
  • chalida.r