ระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2565
1. การเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
2. โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์)
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ HydroFlo และทดสอบผลิตภัณฑ์ฝาท่อและระบบข้อต่อท่อระบายน้ำและระบบบ่อสำรวจ (Inspection Chamber) สำหรับงานระบบระบายน้ำ เพื่อรองรับน้ำหนักก่อนปฏิบัติงานจริง
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ซับเทอร่า จำกัด
4. โครงการศึกษารูปแบบของการพัฒนาระบบอนุญาตระบายมลพิษ ระยะที่ 3
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : กรมควบคุมมลพิษ
5. โครงการวิจัยและพัฒนาชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงด้วยการควบคุมสมดุลการอัดประจุแบบแอคทีฟ
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยออดิโอ แอนด์ ไลท์ติ้ง อินดัสทรี จำกัด
6. โครงการปรับปรุงระบบแอพพลิเคชั่นตรวจสิทธิ์อ้อย
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
7. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อใช้บริหารจัดการอ้อยทั้งระบบ ระยะที่ 2
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
8. โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. งานจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
11. โครงการจัดทำแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลกลางเครื่องจักรกลเกษตรในไร่อ้อย ระยะที่ 2
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
12. โครงการการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานนวัตกรรม Micron Steel Pile สำหรับฐานรากเสาไฟถนน เพื่อประกอบการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ศรีกรุง ไล้ท์ติ้ง จำกัด
13. โครงการพัฒนาเอกสารควบคุมคุณภาพงานเชื่อมสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนและยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : บริษัท ไทยเวลดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
14. งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา และจัดทำร่างเอกสารประกวดราคางานติดตั้ง Power Transformer Monitoring System
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
15. จ้างจัดทำเอกสารแปลฉบับภาษาอังกฤษสำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. (Grid Code)
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
16. จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการพัฒนาเกณฑ์การบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การกีฬาแห่งประเทศไทย
17. โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
18. การจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการแข่งขันกีฬา Single Sports สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้ว่าจ้าง/แหล่งทุน : การกีฬาแห่งประเทศไทย


ลิขสิทธิ์ (Copyright) นายวิรัช พวงภู่ Email : ball.wirat.puangpu@gmail.com
version 2.0

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  itdi@kmutnb.ac.th    
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2606-2621 , 2625 ,2626
โทรสาร: 0 2587 3766

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 188

Yesterday 362

Week 1659

Month 9316

All 455998

Currently are 24 guests and 3 members online

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 188

Yesterday 362

Week 1659

Month 9316

All 455998

Currently are 24 guests and 3 members online

  • chalida.r
  • ikk
  • bkf