ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อบรม "แนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย/เงินทุนหมุนเวียน/ค่ารักษา"      ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรม 803 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย/เงินทุนหมุนเวียนในโครงการบริการวิชาการ และแนวทางปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการยืมเงินทดรองจ่าย การยืมเงินทุนหมุนเวียน และทราบแนวทางการปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง มจพ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 37

Yesterday 782

Week 3539

Month 6831

All 213223

Currently are 13 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 37

Yesterday 782

Week 3539

Month 6831

All 213223

Currently are 13 guests and no members online