ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อบรม "แนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย/เงินทุนหมุนเวียน/ค่ารักษา"      ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรม 803 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย/เงินทุนหมุนเวียนในโครงการบริการวิชาการ และแนวทางปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการยืมเงินทดรองจ่าย การยืมเงินทุนหมุนเวียน และทราบแนวทางการปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง มจพ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1

Yesterday 518

Week 1

Month 14907

All 172898

Currently are 9 guests and no members online

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1

Yesterday 518

Week 1

Month 14907

All 172898

Currently are 9 guests and no members online