ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการ บรรยายพิเศษ
“การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตแบบ New Normal
ให้มีความสุขและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"

     รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ผู้บริหารและบุคลากรในสำนัก เข้าร่วมโครงการ บรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดำเนินชีวิตแบบ New Normal ให้มีความสุขและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักทุกคนใช้ชีวิตให้เป็นปกติแบบวิถีใหม่ “New Normal” อย่างมีความสุขและปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี สำนักเรียนวัดสร้อยทอง มาบรรยายธรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 814 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 369

Yesterday 562

Week 1554

Month 12495

All 170486

Currently are 8 guests and 2 members online

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 369

Yesterday 562

Week 1554

Month 12495

All 170486

Currently are 8 guests and 2 members online

  • chalida.r
  • kaewnum