ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  ที่ รหัสครุภัณฑ์ รหัสเก่า/SN รายละเอียด ทำรายการ
1622 673000070049-20301-000001S/N:CPU:CN-OKCRNN-PE200-991-0603-A00,Mouse:CN-049TWY-PRC00-9A7-02FW,keyboard:CN-062VYN-LO300-970-09OS-A03 ระบบ VDO Wall พร้อมชุดคอมพิวเตอร์
1621 744000090006-20301-00015S/N:VR01-VR-30_kmutnb@gmail.com Software สำหรับพัฒนา VR/โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1620 773000030001-20301-00013S/N: 5619600566 LTV-2003 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1619 773000030001-20301-00012S/N: 5619600483 LTV-2003 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1618 773000030001-20301-00011S/N: 5619600524 LTV-2003 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1617 773000030001-20301-00010S/N: 5619600430 LTV-2003 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1616 773000030001-20301-00009S/N:5619600559 LTV-2003 อุปกรณ์ Video Signage 50 นิ้ว สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1615 665000010004-20301-00030S/N:Headset:FA92TJJ00712,Link Box:Fa92PA900483,Controller:FA92PJ001755,Base Station:FB84900260 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1614 665000010004-20301-00029S/N:Headset:FA92TJJ00635,Link Box:Fa92PA900935,Controller:FA92PJ001590,Base Station:FB84902337 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1613 665000010004-20301-00028S/N:Headset:FA92TJJ00654,Link Box:Fa92PA900889,Controller:FA92PJ001631,Base Station:FB84900FC3 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1612 665000010004-20301-00027S/N:Headset:FA92TJJ00698,Link Box:Fa92PA900870,Controller:FA92PJ001680,Base Station:FB8490C28 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1611 665000010004-20301-00026S/N:Headset:FA92TJJ00724,Link Box:Fa92PA900741,Controller:FA92PJ001825,Base Station:FB84900258 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1610 665000010004-20301-00025S/N:Headset:FA92TJJ00714,Link Box:Fa92PA900812,Controller:FA92PJ001652,Base Station:FB84901273 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1609 665000010004-20301-00024S/N:Headset:FA92TJJ00719,Link Box:Fa92PA900831,Controller:FA92PJ001490,Base Station:FB84901563 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1608 665000010004-20301-00023S/N:Headset:FA92TJJ00704,Link Box:Fa92PA900904,Controller:FA92PJ001670,Base Station:FB85110839 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1607 665000010004-20301-00022S/N:Headset:FA92TJJ00717,Link Box:Fa92PA900507,Controller:FA92PJ001807,Base Station:FB849016F1 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1606 665000010004-20301-00021S/N:Headset:FA92TJJ00633,Link Box:Fa92PA900890,Controller:FA92PJ001881,Base Station:FB8510083B อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1605 665000010004-20301-00020S/N:Headset:FA92TJJ00665,Link Box:Fa92PA900815,Controller:FA92PJ001629,Base Station:FB84902335 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1604 665000010004-20301-00019S/N:Headset:FA92TJJ00702,Link Box:Fa92PA900883,Controller:FA92PJ001847,Base Station:FB8510074A อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1603 665000010004-20301-00018S/N:Headset:FA92TJJ00641,Link Box:Fa92PA900854,Controller:FA92PJ00583Base Station:FB84901350 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1602 665000010004-20301-00017S/N:Headset:FA92TJJ00726,Link Box:Fa92PA900736,Controller:FA92PJ001916Base Station:FB84900256 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1601 665000010004-20301-00016S/N:Headset:FA92TJJ00662,Link Box:Fa92PA900847,Controller:FA92PJ00566,Base Station:FB849013E3 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1600 665000010004-20301-00015S/N:Headset:FA92TJJ00694,Link Box:Fa92PA900871,Controller:FA92PJ001630,Base Station:FB84901BCB อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1599 665000010004-20301-00014S/N:Headset:FA92TJJ00728,Link Box:Fa92PA900830,Controller:FA92PJ001850,Base Station:FB8490156B อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1598 665000010004-20301-00013S/N:Headset:FA92TJJ00707,Link Box:Fa92PA900500,Controller:FA92PJ001749,Base Station:FB84901C47 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1597 665000010004-20301-00012S/N:Headset:FA92TJJ00672,Link Box:Fa92PA900818,Controller:FA92PJ001918,Base Station:FB84800763 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1596 665000010004-20301-00011S/N:Headset:FA92TJJ00648,Link Box:Fa92PA900895,Controller:FA92PJ001893,Base Station:FB84900808 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1595 665000010004-20301-00010S/N:Headset:FA92TJJ00667,Link Box:Fa92PA900886,Controller:FA92PJ001939,Base Station:FB85100BCB อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1594 665000010004-20301-00009S/N:Headset:FA92TJJ00722,Link Box:Fa92PA900802,Controller:FA92PJ001643,Base Station:FB849015AF อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1593 665000010004-20301-00008S/N:Headset:FA92TJJ00715,Link Box:Fa92PA900500,Controller:FA92PJ001763,Base Station:FB849022ED อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1592 665000010004-20301-00007S/N:Headset:FA92TJJ00685,Link Box:Fa92PA900840,Controller:FA92PJ0011568,Base Station:FB84901296 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1591 665000010004-20301-00006S/N:Headset:FA92TJJ00689,Link Box:Fa92PA900905,Controller:FA92PJ001644,Base Station:FB851008E3 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1590 665000010004-20301-00005S/N:Headset:FA92TJJ00723,Link Box:Fa92PA900757,Controller:FA92PJ001843,Base Station:FB84901311 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1589 665000010004-20301-00004S/N:Headset:FA92TJJ00668,Link Box:Fa92PA900917,Controller:FA92PJ001785,Base Station:FB849015D57F อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1588 665000010004-20301-00003S/N:Headset:FA92TJJ00669,Link Box:Fa92PA90092,Controller:FA92PJ001827Base Station:FB85100BF9 อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1587 665000010004-20301-00002S/N:Headset:FA92TJJ00658,Link Box:Fa92PA900926,Controller:FA92PJ001581,Base Station:FB84900E7F อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1586 665000010004-20301-00001S/N:Headset:FA92TJJ00723,Link Box:Fa92PA900757,Controller:FA92PJ001900,ฺฺิ อุปกรณ์ VR Gear และ VR Kit
1585 744000080046-20304-00004S/N:Z3J2-036-0033 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1584 744000080046-20304-00003S/N:Z3J2-036-0010 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1583 744000080046-20301-00002S/N:Z3J2-036-0010 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1582 744000080046-20301-00001S/N:Z3J1-100-0008 อุปกรณ์ Multi card box สำหรับการบรรยายใช้ 5 หน้าจอ
1581 744000010004-20301-00063S/N:CPU:ST:4RNBQ03/EST:10378894179,CPUMonitor:CN-OYMR8R-TV200-99J-02RU-A08,Mouse:CN-01KHD8-PRC00-973-045A คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1580 744000010004-20301-00062S/N:CPU:ST:4RK9Q03/EST:10373762019,CPUMonitor:CN-OYMR8R-TV200-99J-023U-A08,Mouse:CN-01KHD8-PRC00-973-044F คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1579 744000010004-20301-00061S/N:CPU:ST:4QTBQ03/EST:103285505699,CPUMonitor:CN-OYMR8R-TV200-99J-060U-A08,Mouse:CN-01KHD8-PRC00-973-0453 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1578 744000010004-20301-00060S/N:CPU:ST:4QRNQ03/EST:10378520931,CPUMonitor:CN-OYMR8R-TV200-99J-063U-A08,Mouse:CN-01KHD8-PRC00-973-0456 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1577 744000010004-20301-00059S/N:CPU:ST:4QX5Q03/EST:10334944227,CPUMonitor:CN-OYMR8R-TV200-99J-064U-A08,Mouse:CN-01KHD8-PRC00-973-0452 คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1576 744000010004-20301-00058S/N:CPU:ST:4RTBQ03/EST:10388971875,CPUMonitor:CN-OYMR8R-TV200-99J-061U-A08,Mouse:CN-01KHD8-PRC00-973-045S คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1575 744000010004-20301-00057S/N:CPU:ST:4QR5Q03/EST:10324866531,CPUMonitor:CN-OYMR8R-TV200-99J-065U-A08,Mouse:CN-01KHD8-PRC00-973-044W คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1574 744000010004-20301-00056S/N:CPU:ST:4RPQ03/EST:10382113443,CPUMonitor:CN-OYMR8R-TV200-99J-044G-A08,Mouse:CN-01KHD8-PRC00-973-044G คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor
1573 744000010004-20301-00055S/N:CPU:ST:4QS5Q03/EST:10326546147,CPUMonitor:CN-OYMR8R-TV200-99J-06MU-A08,Mouse:CN-01KHD8-PRC00-973-044T คอมพิวเตอร์สำหรับ VR พร้อม Monitor

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 362

Yesterday 562

Week 1547

Month 12488

All 170479

Currently are 23 guests and 3 members online

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 362

Yesterday 562

Week 1547

Month 12488

All 170479

Currently are 23 guests and 3 members online

  • wongkot.s
  • chalida.r
  • itdi_0034