ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  รหัสครุภัณฑ์ รหัสเก่า/SN รายละเอียด ทำรายการ
7110001800052030100020- เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม
7125000200072030100026- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ
7110000700022030100013- โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม
7110001600052030100019- โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ
7110001800052030100019- เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม
7125000200072030100025- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ
7110000700022030100012- โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม
7110001600052030100018- โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ
7110001800052030100018- เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม
7125000200072030100024- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ
7110000700022030100019- โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม
7110001600052030100017- โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ
7110001800052030100017- เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม
7125000200072030100023- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ
7110000700022030100018- โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม
7110001600052030100016- โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ
7110001800052030100016- เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม
7110000700022030100014- โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม
7125000200072030100022- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ
7110001600052030100015- โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ
7110001800052030100015- เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV60001/ขาอลูมิเนียม
7125000200072030100027- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ
7110000700022030100017- โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ เพิ่ม
7110001600052030100014- โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ
7110001800052030100022- เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม
7125000200072030100029- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45x48x65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ
7110000700022030100016- โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำเพิ่ม
7110001600052030100021- โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ
7110001800052030100021- เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ขาอลูมิเนียม
7125000200072030100028- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ
7110000700022030100015- โต๊ะข้าง ขนาด 50 x 100 x 75 ซม. สีเชอร์รี่/สีดำ เพิ่ม
7110001600052030100020- โต๊ะทำงาน ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.สีเชอร์รี่/สีดำ
7110001800052030100023- เก้าอี้ บุหนังพีวีซี PV6001/ ขาอลูมิเนียม
7110001600052030100022- โต๊ะทำงาน ขนาด 150 x 160 x 75 ซม. สีบีช
711000070002-20301-00006- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
711000180005-20301-00014- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
712500020007-20301-00021- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00013- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00006- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
711000070002-20301-00003- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
712500020007-20301-00013- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000070002-20301-00005- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
711000180005-20301-00013- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
712500020007-20301-00020- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00012- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00012- เก้าอี้สำนักงานบุหนังขาอลูมิเนียม
711000070002-20301-00011- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
712500020007-20301-00019- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00011- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00011- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 34

Yesterday 63

Week 450

Month 1727

All 24218

Currently are 29 guests and no members online