ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  รหัสครุภัณฑ์ รหัสเก่า/SN รายละเอียด ทำรายการ
711000180005-20301-00006- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
711000070002-20301-00003- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
712500020007-20301-00013- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000070002-20301-00005- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
711000180005-20301-00013- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
712500020007-20301-00020- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00012- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00012- เก้าอี้สำนักงานบุหนังขาอลูมิเนียม
711000070002-20301-00011- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
712500020007-20301-00019- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00011- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00011- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
711000070002-20301-00010- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
712500020007-20301-00018- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00010- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000070002-20301-00009- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
711000180005-20301-00010- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
712500020007-20301-00017- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00009- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็กขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00009- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
71100070002-20301-00008- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
712500020007-20301-00016- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00008- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00008- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
711000070002-20301-00007- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
712500020007-20301-00015- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00007- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00007- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
711000180005-20301-00004- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
712500020007-20301-00014- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00006- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000160005-20301-00005- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00005- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
711000070002-20301-00002- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50x100x750 ซม.
712500020007-20301-00012- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00004- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
711000180005-20301-00004- เก้าอี้สำนักงานบุหนัง ขาอลูมิเนียม
711000070002-20301-00001- โต๊ะต่อข้างขาเหล็ก ขนาด 50 x 100 x 75 ซม.
712500020007-20301-00011- ตู้สอด 3 ลิ้นชัก ขนาด 45 x 48 x 65 ซม.
711000160005-20301-00003- โต๊ะทำงานโล่งขาเหล็ก ขนาด 80 x 180 x 75 ซม.
744000020002-20301-00019S/N:077BB8GJ7B001LT เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบ Laser Samsung SL-M2835DW
580500010001-20301-00001S/N:8ABKE728866 โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ SINGLE LINE TELEPHONE SET KX-TSC11MX
711000180005-20301-00002- เก้าอี้บุหนัง พีวีซี 6001 ขาอลูมิเนียม ขนาด 68x61x110 ซม.
712500020007-20301-00010- ตู้สอด 2 ลิ้นชัก ขนาด 45x48x65 ซม.
711000160005-20301-00002- โต๊ะทำงาน ขนาด 150x160x75 ซม.
711000180005-20301-00003- เก้าอี้บุหนัง พีวีซี 6001 ขาอลูมิเนียม ขนาด 68x61x110 ซม.
712500020007-20301-00009- ตู้สอด 2 ลิ้นชัก ขนาด 45x48x65 ซม.
711000160005-20301-00001- โต๊ะทำงาน ขนาด 150x160x75 ซม.
712500060004-20301-00001- ตู้เข้ามุม สีบีช ขนาด 35x35x100 ซม.
711000260003-20301-00004- โต๊ะกลาง สีบีช ขนาด 50x50x60 ซม.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 23

Yesterday 46

Week 395

Month 965

All 20000

Currently are 17 guests and no members online