ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  รหัสครุภัณฑ์ รหัสเก่า/SN รายละเอียด ทำรายการ
7125-006-01-08/0001410-001-1835 ชั้นหนังสือห้องสมุด ชนิด 2 ด้าน มีลวดกั้นกลาง รุ่น S317
7125-006-01-08/0001310-001-1836 ชั้นหนังสือห้องสมุดชนิด 2 ด้าน มีลวดกั้นกลาง รุ่น S8317
7125-004-03-08/0000110-001-1738 ชั้นเก็บวัสดุภัณฑ์ ขนาด 914.610.1249 มม.
7125-002-02-08/00005- ชุดเครื่องเสียง RACK"LOCAL"
7125-002-02-08/00004- ชุดเครื่องเสียง RACK"LOCAL"
7110-033-01-08/0000210-001-0639 ชั้นวางเครื่องฉายแผ่นใส
7110-033-01-08/0000110-001-0638 ชั้นวางเครื่องฉายแผ่นใส
7110-031-01-08/0000221-019-0963 ตู้วางวีดีโอ
7110-029-03-08/0022701-042-3843 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0022601-042-3845 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0022501-042-3844 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0022401-042-3840 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0022301-042-3841 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0022201-042-3839 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0022101-042-3838 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0022001-042-3835 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021901-042-3834 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021801-042-3836 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021701-042-3833 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021601-042-3832 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021501-042-3830 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021401-042-3829 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021301-042-3846 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021201-042-3842 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021101-042-3837 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0021001-042-3831 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020901-042-3828 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020801-042-3823 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020701-042-3822 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020601-042-3824 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020501-042-3821 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020401-042-3820 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020301-042-3818 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020201-042-3817 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020101-042-3825 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0020001-042-3819 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0019901-042-3816 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0019801-042-3815 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0019701-042-3826 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0019601-042-3814 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0019501-042-3849 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0019401-042-3848 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0019301-042-3847 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0019201-042-3827 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
7110-029-03-08/0019101-042-3615 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
7110-029-03-08/0019001-042-3616 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
7110-029-03-08/0018901-042-3614 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
7110-029-03-08/0018801-042-3617 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
7110-029-03-08/0018701-042-3618 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
7110-029-03-08/0018601-042-3644 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 63

Yesterday 73

Week 243

Month 963

All 21816

Currently are 58 guests and no members online