ระบบทะเบียนครุภัณฑ์


ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
470 7125-002-02-08/00004 ชุดเครื่องเสียง RACK"LOCAL"
469 7110-033-01-08/00002 ชั้นวางเครื่องฉายแผ่นใส
468 7110-033-01-08/00001 ชั้นวางเครื่องฉายแผ่นใส
467 7110-031-01-08/00002 ตู้วางวีดีโอ
466 7110-029-03-08/00227 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
465 7110-029-03-08/00226 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
464 7110-029-03-08/00225 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
463 7110-029-03-08/00224 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
462 7110-029-03-08/00223 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
461 7110-029-03-08/00222 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
460 7110-029-03-08/00221 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
459 7110-029-03-08/00220 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
458 7110-029-03-08/00219 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
457 7110-029-03-08/00218 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
456 7110-029-03-08/00217 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
455 7110-029-03-08/00216 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
454 7110-029-03-08/00215 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
453 7110-029-03-08/00214 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
452 7110-029-03-08/00213 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
451 7110-029-03-08/00212 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
450 7110-029-03-08/00211 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
449 7110-029-03-08/00210 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
448 7110-029-03-08/00209 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
447 7110-029-03-08/00208 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
446 7110-029-03-08/00207 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
445 7110-029-03-08/00206 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
444 7110-029-03-08/00205 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
443 7110-029-03-08/00204 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
442 7110-029-03-08/00203 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
441 7110-029-03-08/00202 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
440 7110-029-03-08/00201 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
439 7110-029-03-08/00200 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
438 7110-029-03-08/00199 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
437 7110-029-03-08/00198 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
436 7110-029-03-08/00197 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
435 7110-029-03-08/00196 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
434 7110-029-03-08/00195 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
433 7110-029-03-08/00194 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
432 7110-029-03-08/00193 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
431 7110-029-03-08/00192 เก้าอี้อบรม ซีเอ็ม 128
430 7110-029-03-08/00191 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
429 7110-029-03-08/00190 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
428 7110-029-03-08/00189 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
427 7110-029-03-08/00188 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
426 7110-029-03-08/00187 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
425 7110-029-03-08/00186 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
424 7110-029-03-08/00185 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
423 7110-029-03-08/00184 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
422 7110-029-03-08/00183 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
421 7110-029-03-08/00182 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 144

Yesterday 344

Week 488

Month 10384

All 216776

Currently are 12 guests and one member online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 144

Yesterday 344

Week 488

Month 10384

All 216776

Currently are 12 guests and one member online

  • ITDI_0055