ระบบทะเบียนครุภัณฑ์


ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
420 7110-029-03-08/00181 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
419 7110-029-03-08/00180 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
418 7110-029-03-08/00179 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
417 7110-029-03-08/00178 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
416 7110-029-03-08/00177 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
415 7110-029-03-08/00176 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
414 7110-029-03-08/00175 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
413 7110-029-03-08/00174 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
412 7110-029-03-08/00173 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
411 7110-029-03-08/00172 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
410 7110-029-03-08/00171 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
409 7110-029-03-08/00170 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
408 7110-029-03-08/00169 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
407 7110-029-03-08/00168 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
406 7110-029-03-08/00167 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
405 7110-029-03-08/00166 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
404 7110-029-03-08/00165 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
403 7110-029-03-08/00164 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
402 7110-029-03-08/00163 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
401 7110-029-03-08/00162 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
400 7110-029-03-08/00161 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
399 7110-029-03-08/00160 เก้าอี้อบรม รุ่น CM 128
398 7110-029-03-08/00159 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
397 7110-029-03-08/00158 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
396 7110-029-03-08/00157 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
395 7110-029-03-08/00156 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
394 7110-029-03-08/00155 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
393 7110-029-03-08/00154 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
392 7110-029-03-08/00153 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
391 7110-029-03-08/00152 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
390 7110-029-03-08/00151 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
388 7110-029-03-08/00149 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
387 7110-029-03-08/00148 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
386 7110-029-03-08/00147 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
385 7110-029-03-08/00146 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
384 7110-029-03-08/00145 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
383 7110-029-03-08/00144 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
382 7110-029-03-08/00143 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
381 7110-029-03-08/00142 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
380 7110-029-03-08/00141 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
379 7110-029-03-08/00140 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
378 7110-029-03-08/00139 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
377 7110-029-03-08/00138 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
376 7110-029-03-08/00137 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
374 7110-029-03-08/00135 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
373 7110-029-03-08/00134 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
372 7110-029-03-08/00133 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
370 7110-029-03-08/00131 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
369 7110-029-03-08/00130 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
366 7110-029-03-08/00127 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 140

Yesterday 344

Week 484

Month 10380

All 216772

Currently are 10 guests and 2 members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 140

Yesterday 344

Week 484

Month 10380

All 216772

Currently are 10 guests and 2 members online

  • ITDI_0055
  • wrpp