ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
366 7110-029-03-08/00127 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
365 7110-029-03-08/00126 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
364 7110-029-03-08/00125 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
361 7110-029-03-08/00122 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
360 7110-029-03-08/00121 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
359 7110-029-03-08/00120 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
358 7110-029-03-08/00119 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
357 7110-029-03-08/00118 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
356 7110-029-03-08/00117 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
355 7110-029-03-08/00116 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
353 7110-029-03-08/00114 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
352 7110-029-03-08/00113 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
351 7110-029-03-08/00112 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
350 7110-029-03-08/00111 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
349 7110-029-03-08/00110 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
348 7110-029-03-08/00109 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
347 7110-029-03-08/00108 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
346 7110-029-03-08/00107 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
345 7110-029-03-08/00106 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
344 7110-029-03-08/00105 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
343 7110-029-03-08/00104 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
342 7110-029-03-08/00103 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
341 7110-029-03-08/00102 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
339 7110-029-03-08/00100 เก้าอี้ทานอาหาร รุ่น ซีเอ็ม 001
338 7110-029-03-08/00079 เก้าอี้อบรม CM 014
337 7110-029-03-08/00078 เก้าอี้อบรม CM 014
336 7110-029-03-08/00077 เก้าอี้อบรม CM 014
335 7110-029-03-08/00076 เก้าอี้อบรม CM 014
334 7110-029-03-08/00075 เก้าอี้อบรม CM 014
333 7110-029-03-08/00074 เก้าอี้อบรม CM 014
332 7110-029-03-08/00073 เก้าอี้อบรม CM 014
331 7110-029-03-08/00072 เก้าอี้อบรม CM 014
330 7110-029-03-08/00071 เก้าอี้อบรม CM 014
329 7110-029-03-08/00070 เก้าอี้อบรม CM 014
328 7110-029-03-08/00069 เก้าอี้อบรม CM 014
327 7110-029-03-08/00068 เก้าอี้อบรม CM 014
326 7110-029-03-08/00067 เก้าอี้อบรม CM 014
325 7110-029-03-08/00066 เก้าอี้อบรม CM 014
324 7110-029-03-08/00065 เก้าอี้อบรม CM 014
323 7110-029-03-08/00064 เก้าอี้อบรม CM 014
322 7110-029-03-08/00063 เก้าอี้อบรม CM 014
321 7110-029-03-08/00062 เก้าอี้อบรม CM 014
320 7110-029-03-08/00061 เก้าอี้อบรม CM 014
319 7110-029-03-08/00060 เก้าอี้อบรม CM 014
318 7110-029-03-08/00059 เก้าอี้อบรม CM 014
317 7110-029-03-08/00058 เก้าอี้อบรม CM 014
316 7110-029-03-08/00057 เก้าอี้อบรม CM 014
315 7110-029-03-08/00056 เก้าอี้อบรม CM 014
314 7110-029-03-08/00055 เก้าอี้อบรม CM 014
313 7110-029-03-08/00054 เก้าอี้อบรม CM 014

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 42

Yesterday 782

Week 3544

Month 6836

All 213228

Currently are 8 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 42

Yesterday 782

Week 3544

Month 6836

All 213228

Currently are 8 guests and no members online