ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  รหัสครุภัณฑ์ รหัสเก่า/SN รายละเอียด ทำรายการ
7110-029-03-08/00064- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00063- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00062- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00061- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00060- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00059- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00058- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00057- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00056- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00055- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00054- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00052- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00051- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00050- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00049- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00048- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00047- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00046- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00045- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00044- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00043- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00042- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00041- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00040- เก้าอี้อบรม CM 014
7110-029-03-08/00024- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00023- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00022- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00021- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00020- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00019- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00018- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00017- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00016- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00015- เก้าอี้อบรม รุ่น CM-128
7110-029-03-08/00014- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00013- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00012- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00011- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00010- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00009- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00008- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00007- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00006- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00005- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00004- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00003- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00002- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-029-03-08/00001- เก้าอี้อบรม บุหนัง สีน้ำเงิน รุ่น ซีเอ็ม-128
7110-026-08-08/0000121-032-0012 โต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สักหมู่ 9
7110-023-01-08/0009221-001-1814 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

ค้นหา

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

เมนูหลัก

สถิติผู้เข้าชม

Today 63

Yesterday 73

Week 243

Month 963

All 21816

Currently are 59 guests and no members online