ระบบทะเบียนครุภัณฑ์


ข้อมูล

พิมพ์

สรุปผล

เพิ่มรายการ

ตรวจเช็ค

เปรียบเทียบ

กิจกรรม

สิทธิ์ผู้ใช้

ตั้งค่า

  ข้อมูลทั้งหมด

ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
259 7110-019-01-08/00025 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
258 7110-019-01-08/00024 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
257 7110-019-01-08/00023 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
256 7110-019-01-08/00022 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
255 7110-019-01-08/00021 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
254 7110-019-01-08/00020 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
253 7110-019-01-08/00019 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
252 7110-019-01-08/00018 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
251 7110-019-01-08/00017 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
250 7110-019-01-08/00016 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
249 7110-019-01-08/00015 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
248 7110-019-01-08/00014 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
247 7110-019-01-08/00013 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
246 7110-019-01-08/00012 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
245 7110-019-01-08/00011 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
244 7110-019-01-08/00010 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
243 7110-019-01-08/00009 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
242 7110-019-01-08/00008 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
241 7110-019-01-08/00007 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
240 7110-019-01-08/00006 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
239 7110-019-01-08/00005 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
238 7110-019-01-08/00004 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
237 7110-019-01-08/00003 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
236 7110-019-01-08/00002 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
235 7110-019-01-08/00001 เก้าอี้บุนวม โครงเหล็กชุบโครมเมี่ยม
234 7110-014-02-08/00020 โต๊ะอบรม TFC 45180
233 7110-014-02-08/00019 โต๊ะอบรม CF 60150
232 7110-014-02-08/00018 โต๊ะอบรม TFC 45180
231 7110-014-02-08/00017 โต๊ะอบรม TFC 45180
230 7110-014-02-08/00016 โต๊ะอบรม TFC 45180
229 7110-014-02-08/00015 โต๊ะอบรม TFC 45180
227 7110-014-02-08/00013 โต๊ะอบรม TFC 45180
226 7110-014-02-08/00012 โต๊ะอบรม TFC 45180
225 7110-014-02-08/00011 โต๊ะอบรม TFC 45180
224 7110-014-02-08/00010 โต๊ะอบรม TFC 45180
223 7110-014-02-08/00009 โต๊ะอบรม TFC 45180
222 7110-014-02-08/00008 โต๊ะอบรม TFC 45180
221 7110-014-02-08/00007 โต๊ะอบรม TFC 45180
220 7110-014-02-08/00006 โต๊ะอบรม TFC 45180
218 7110-014-02-08/00004 โต๊ะอบรม TFC 45180
216 7110-014-02-08/00002 โต๊ะอบรม TFC 45180
215 7110-014-02-08/00001 โต๊ะอบรม TFC 45180
214 7110-014-01-08/00057 โต๊ะอบรม
213 7110-014-01-08/00056 โต๊ะอบรม
212 7110-014-01-08/00055 โต๊ะอบรม
211 7110-014-01-08/00054 โต๊ะอบรม
210 7110-014-01-08/00053 โต๊ะอบรม
209 7110-014-01-08/00052 โต๊ะอบรม
208 7110-014-01-08/00051 โต๊ะอบรม
207 7110-014-01-08/00050 โต๊ะอบรม

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 168

Yesterday 344

Week 512

Month 10408

All 216800

Currently are 12 guests and one member online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 168

Yesterday 344

Week 512

Month 10408

All 216800

Currently are 12 guests and one member online

  • ITDI_0055