ระบบทะเบียนครุภัณฑ์

ดูข้อมูล สรุป เพิ่ม ตรวจ

ข้อมูลทั้งหมด

  ที่ รหัสครุภัณฑ์ รายละเอียด ทำรายการ
1223 7440-002-06-08/00001 พล๊อตเตอร์สำหรับการออกแบบงานอุตสาหกรรม
1222 7440-001-04-08/00107 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G2078L
1221 7440-001-04-08/00106 เครื่องคอมพิวเตอร์ HP Desktop G2078L
1220 7440-001-04-08/00105 คอมพิวเตอร์ HP Pavilion a6089L
1219 7110-026-03-08/00010 โต๊ะเอนกประสงค์
1218 7110-026-03-08/00009 โต๊ะเอนกประสงค์
1217 7110-026-03-08/00008 โต๊ะเอนกประสงค์
1216 7110-026-03-08/00007 โต๊ะเอนกประสงค์
1215 7110-023-01-08/00054 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน (มอก.)
1211 7110-007-02-08/00065 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1209 7110-007-02-08/00063 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1207 7110-007-02-08/00061 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1202 7110-007-02-08/00056 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1201 7110-007-02-08/00055 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1200 7110-007-02-08/00054 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1199 7110-007-02-08/00053 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1193 7110-007-02-08/00047 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1192 7110-007-02-08/00046 โต๊ะคอมพิวเตอร์
1189 7110-006-02-08/00022 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1186 7110-006-02-08/00019 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1185 7110-006-02-08/00018 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1182 7110-006-02-08/00015 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1181 7110-006-02-08/00014 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1180 7110-006-02-08/00013 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1176 7110-006-02-08/00009 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1172 7110-006-02-08/00005 เก้าอี้คอมพิวเตอร์
1169 6685-014-01-08/00003 เครื่องวัดพลังงานความร้อน
1168 6685-014-01-08/00002 เครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ คว
1167 6675-002-01-08/00001 เครื่องวัดความเข็ม แบบดิจิตอล
1166 6625-003-01-08/00014 เพาเวอร์และฮาโมนิกแคล้มป์
1165 6625-003-01-08/00013 Clamp AC/DC Meter
1164 6625-003-01-08/00011 Clamp AC/DC Meter
1163 6625-003-01-08/00010 Clamp AC/DC Meter
1162 6625-002-22-08/00001 ชุดวิชั่นเซนเซอร์ (VISION SENSOR)
1146 4140-001-05-08/00031 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1145 4140-001-05-08/00030 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1144 4140-001-05-08/00029 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1143 4140-001-05-08/00028 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1142 4140-001-05-08/00027 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1141 4140-001-05-08/00026 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1140 4140-001-05-08/00025 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1139 4140-001-05-08/00024 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1138 4140-001-05-08/00023 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1137 4140-001-05-08/00022 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1136 4140-001-05-08/00021 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1135 4140-001-05-08/00020 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1134 4140-001-05-08/00019 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1133 4140-001-05-08/00018 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1132 4140-001-05-08/00017 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
1131 4140-001-05-08/00016 พัดลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 41

Yesterday 782

Week 3543

Month 6835

All 213227

Currently are 10 guests and no members online

©2021 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 41

Yesterday 782

Week 3543

Month 6835

All 213227

Currently are 10 guests and no members online