ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2555
1. โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เวลาดำเนินงาน : 15 มี.ค. 2555 - 15 พ.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสนธยา บุญประเสริฐ
2. โรงแรมไอยรา เลคโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
เวลาดำเนินงาน : 27 เม.ย. 2555 - 26 ก.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฟอร์เวิร์ด การ์เด้น จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สัญชัย อินทพิชัย
ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณรวี มหาพันธน์
3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : ความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น และความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เวลาดำเนินงาน : 23 มี.ค. 2555 - 23 ก.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
4. โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
เวลาดำเนินงาน : 16 ก.พ. 2555 - 13 ก.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
5. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมน้ำตายทรายไทยอย่างยั่งยืนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon)
เวลาดำเนินงาน : 16 ก.พ. 2555 - 13 ก.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
6. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัด กาญจนบุรี
เวลาดำเนินงาน : 13 ก.พ. 2555 - 31 ส.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
7. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาดำเนินงาน : 13 ก.พ. 2555 - 31 ส.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
8. โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ SMEs
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2555 - 5 ส.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สถาบันไทย - เยอรมัน
หัวหน้าโครงการ : นายสงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
9. โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2555 - 5 ส.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สถาบันไทย - เยอรมัน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นราธิป แสงซ้าย
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
10. โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องอัดแท่งเมล็ดเชื้อเพลิงแข็ง จังหวัดสมุทรสาคร โครงการการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555
เวลาดำเนินงาน : 5 มี.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
11. โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวาน จังหวัดสมุทรสาคร โครงการการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555
เวลาดำเนินงาน : 5 มี.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
12. พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP 2 แผน) รุ่นที่ 6 แผนงานด้านพัฒนา
เวลาดำเนินงาน : 8 ธ.ค. 2553 - 31 ส.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 556

Yesterday 494

Week 1050

Month 1841

All 129871

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 556

Yesterday 494

Week 1050

Month 1841

All 129871

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions