ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2555
1. โครงการโรงงานตัวอย่างในการจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เวลาดำเนินงาน : 15 มี.ค. 2555 - 15 พ.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สำนักโรงงานอุตสาหกรรม รายสาขา 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสนธยา บุญประเสริฐ
2. โรงแรมไอยรา เลคโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท
เวลาดำเนินงาน : 27 เม.ย. 2555 - 26 ก.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฟอร์เวิร์ด การ์เด้น จำกัด
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สัญชัย อินทพิชัย
ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณรวี มหาพันธน์
3. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : ความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น และความปลอดภัยภาชนะรับแรงดัน (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เวลาดำเนินงาน : 23 มี.ค. 2555 - 23 ก.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
4. โครงการเพิ่มศักยภาพคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
เวลาดำเนินงาน : 16 ก.พ. 2555 - 13 ก.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
5. โครงการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมน้ำตายทรายไทยอย่างยั่งยืนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon)
เวลาดำเนินงาน : 16 ก.พ. 2555 - 13 ก.ย. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ชาญวิทย์ ตั้งสิริวรกุล
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
6. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน จังหวัด กาญจนบุรี
เวลาดำเนินงาน : 13 ก.พ. 2555 - 31 ส.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
7. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาดำเนินงาน : 13 ก.พ. 2555 - 31 ส.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
8. โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ SMEs
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2555 - 5 ส.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สถาบันไทย - เยอรมัน
หัวหน้าโครงการ : นายสงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
9. โครงการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบเพื่อลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้สัก
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2555 - 5 ส.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : สถาบันไทย - เยอรมัน
หัวหน้าโครงการ : ผศ.นราธิป แสงซ้าย
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
10. โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องอัดแท่งเมล็ดเชื้อเพลิงแข็ง จังหวัดสมุทรสาคร โครงการการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555
เวลาดำเนินงาน : 5 มี.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
11. โครงการประยุกต์ใช้งานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสู่เชิงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวาน จังหวัดสมุทรสาคร โครงการการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555
เวลาดำเนินงาน : 5 มี.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2555

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
12. พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP 2 แผน) รุ่นที่ 6 แผนงานด้านพัฒนา
เวลาดำเนินงาน : 8 ธ.ค. 2553 - 31 ส.ค. 2554

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 10 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 163

Yesterday 156

Week 1472

Month 3004

All 73575

Currently are 10 guests and no members online