ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2556
1. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ
เวลาดำเนินงาน : 1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสนธยา บุญประเสริฐ
2. โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน
เวลาดำเนินงาน : 10 ม.ค. 2556 - 9 ม.ค. 2557

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางนภัสวรรณ แสงอ่อน
3. อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย
เวลาดำเนินงาน : 8 ธ.ค. 2555 - 8 ต.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ : การดูแลหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น
เวลาดำเนินงาน : 3 ม.ค. 2556 - 3 ต.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC)
เวลาดำเนินงาน : 30 พ.ย. 2555 - 25 ก.ย. 2556

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางเกวลิน สถิตานนท์
6. โครงการเพิ่มคุณค่ากากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินงาน : 15 ม.ค. 2556 - 15 ก.ย. 2556

ผู้ว่าจ้าง : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางรินนภา รัตนวิไลวรรณ
7. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง
เวลาดำเนินงาน : 17 ธ.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
8. กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดหวาน
เวลาดำเนินงาน : 17 ธ.ค. 2555 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วิรัช อยู่ชา
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
9. เครื่องสับและอบชีวมวลพร้อมชุดระบายความร้อนเชื้อเพลิง พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
10. เครื่องบดและอัดเม็ดชีวมวลเชื้อเพลิงแข็งแบบเคลื้อนที่ได้ตามแหล่งวัตถุดิบ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
11. ชุดอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผักดอง พื้นที่จังหวัดราชบุรี
เวลาดำเนินงาน : 25 ม.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
12. โครงการเพิ่มผลิตภาพของอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต (โรงสีข้าว)
เวลาดำเนินงาน : 17 ธ.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2556

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสนธยา บุญประเสริฐ
13. จัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอลได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ(ระยะที่1)
เวลาดำเนินงาน : 15 ธ.ค. 2555 - 14 พ.ค. 2556

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 549

Yesterday 494

Week 1043

Month 1834

All 129864

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 549

Yesterday 494

Week 1043

Month 1834

All 129864

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions