ระบบติดตามงานโครงการ

ผลงานและกิจกรรมที่ผ่านมาตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2558
1. โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนหม้อไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็นและห่อผึ่งเย็นประสิทธิภาพสูงในอาคารควบคุมภาครัฐ
เวลาดำเนินงาน : 14 พ.ค. 2558 - 11 ก.ค. 2560

ผู้ว่าจ้าง : สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
2. การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากวัสดุเหลือใช้ภาคเกษตรกรรม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
เวลาดำเนินงาน : 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสุรีรัตน์ วงศ์สนิท
3. การยกระดับการซ่อมบำรุงชุดลูกหีบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหีบอ้อย
เวลาดำเนินงาน : 20 ต.ค. 2558 - 16 ก.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ
ผู้ประสานงาน : นางสาวบงกช ฟูตุ้ย
4. โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน (การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)
เวลาดำเนินงาน : 16 มี.ค. 2558 - 15 มี.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
5. โครงการพัฒนาพลังงานชีวมวลยั่งยืนสำหรับพื้นที่ต้นแบบเกาะพลังงานสะอาด (พะลวยกรีนไอแลนด์)
เวลาดำเนินงาน : 16 มี.ค. 2558 - 15 มี.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
6. โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ในเขตพระราชฐาน
เวลาดำเนินงาน : 13 มี.ค. 2558 - 12 มี.ค. 2559

ผู้ว่าจ้าง : สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
7. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย
เวลาดำเนินงาน : 24 เม.ย. 2558 - 24 ธ.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสนธยา บุญประเสริฐ
8. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ
เวลาดำเนินงาน : 24 เม.ย. 2558 - 24 พ.ย. 2558

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสนธยา บุญประเสริฐ
9. โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่
เวลาดำเนินงาน : 24 เม.ย. 2558 - 24 พ.ย. 2558

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางสนธยา บุญประเสริฐ
10. โครงการบริหารจัดการ : การส่งเสริมสื่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2558
เวลาดำเนินงาน : 11 ธ.ค. 2557 - 10 ต.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
ผู้ประสานงาน : นางรินนภา รัตนวิไลวรรณ
11. โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power)
เวลาดำเนินงาน : 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558

ผู้ว่าจ้าง : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
12. กิจกรรมการประยุกต์งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เวลาดำเนินงาน : 30 ม.ค. 2558 - 17 ส.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
13. กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้ ประจำปี 2558
เวลาดำเนินงาน : 22 ธ.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2558

ผู้ว่าจ้าง : กองพัฒนาอุตสาหกรรม สาขา1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง
14. การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานตามความต้องการในสถานประกอบกิจการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 ราชบุรี
เวลาดำเนินงาน : 26 พ.ย. 2557 - 25 พ.ค. 2558

ผู้ว่าจ้าง : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค4 ราชบุรี
หัวหน้าโครงการ : ผศ. ดร.ชัชพล มงคลิก
ผู้ประสานงาน : นางวนิดา บุญสนอง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 523

Yesterday 494

Week 1017

Month 1808

All 129838

Currently are 15 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 523

Yesterday 494

Week 1017

Month 1808

All 129838

Currently are 15 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions