สมัครอบรมออนไลน์รายการสมัคร กรอกใบสมัคร


1 | 2 | Next
วันที่สมัคร หัวข้อหลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่รับ การสมัคร
23 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่3/62 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 3 ภัณฑิรา วิเศษศิลากาญจน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (23 เม.ย. 62)
22 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่4/62 วันที่ 5-10 สิงหาคม 2562 2 นายณัฐธิพงษ์ เทียนทอง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 เม.ย. 62)
20 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 เกริกชัย หินเธาว์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 เม.ย. 62)
20 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 2 อนุวัฒน์ ธรรมปรีชา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (22 เม.ย. 62)
19 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นายปรมินทร์ เมืองรามัญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 เม.ย. 62)
18 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 นางศรันญา ลายบัว น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 เม.ย. 62)
17 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 สุพรรณิการ์ ชัยจันทร์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (18 เม.ย. 62)
11 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ณัฐพล โสภณพงศ์พิพัฒน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 เม.ย. 62)
11 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 จันฑิมา อยู่พัฒนา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 เม.ย. 62)
10 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 สามารถ วงค์มา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 เม.ย. 62)
10 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 ภัทรียา แก้วเกิด น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (11 เม.ย. 62)
9 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 คุณธนพล คุ้มชุมแสง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
9 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 อนิรุทธิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
8 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 อัจฉรี กาวิภา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
8 เม.ย. 62   การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) วันที่ 30 เมษายน 2562 1 คุณทัศนีย์ ทศราช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
8 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 อัจฉรี กาวิภา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
6 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 มายาวีร์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 เม.ย. 62)
5 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นาย สุพัฒน์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (5 เม.ย. 62)
5 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 5 นาย ศิวคุปต์ ธัญญเจริญ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (5 เม.ย. 62)
3 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 ประภาพร สินสวัสดิ์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (3 เม.ย. 62)
2 เม.ย. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นางสาวสราลี ชุ่มตีนอก น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (2 เม.ย. 62)
1 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 นายวิชิต จันทร์แจ้ง นายวารินทร์ ละอองแก้ว (2 เม.ย. 62)
1 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 ศิริรัตน์ คงชำนาญลิขิต น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 เม.ย. 62)
1 เม.ย. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 กนกวรรณ บุตรมณี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (1 เม.ย. 62)
28 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 2 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (29 มี.ค. 62)
28 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (29 มี.ค. 62)
28 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 5 ประกายแก้ว แก้วฉาย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (29 มี.ค. 62)
26 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 วัชรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (27 มี.ค. 62)
25 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 2 นายชวลิต จันทร์อินทร์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 มี.ค. 62)
25 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 2 นายชวลิต จันทร์อินทร์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 มี.ค. 62)
22 มี.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 สรวงสุดา วิศรีสิทธิ์ นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 มี.ค. 62)
21 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ฉัตร์ทริกา วงษ์นนท์ศิลา นายวารินทร์ ละอองแก้ว (25 มี.ค. 62)
21 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นายทศวรรษ แตงเส็ง น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 มี.ค. 62)
20 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 ณัฐธิยาน์ อิทธิโชติ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 มี.ค. 62)
20 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 2 น.ส.ภัทราพร อ่อนศรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 มี.ค. 62)
20 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 น.ส.ภัทราพร อ่อนศรี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (21 มี.ค. 62)
19 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นันทรัตน์ สุวรรณโชติ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (20 มี.ค. 62)
18 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 สุนทรี ปิยมหันต์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (19 มี.ค. 62)
17 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 สุมิตร พาลีวัน น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (18 มี.ค. 62)
15 มี.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 นางสาวสุภิญญา ดิษทองคำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 มี.ค. 62)
15 มี.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 นางสาวสุภิญญา ดิษทองคำ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 มี.ค. 62)
14 มี.ค. 62   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่2/62 วันที่ 27 เมษายน 2562 1 อภิวิขญ์ กลกานนท์ น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (15 มี.ค. 62)
14 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 พรทิพย์ ชื่นฤทัย น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (14 มี.ค. 62)
13 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่3/62 วันที่ 10-15 มิถุนายน 2562 1 นส.กรกนก วงศ์เมทา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (13 มี.ค. 62)
12 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 3 น.ส.นพรัตน์ สุคลธา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (12 มี.ค. 62)
11 มี.ค. 62   การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน) วันที่ 29 มีนาคม 2562 1 คุณทัศนีย์ ทศราช น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (12 มี.ค. 62)
8 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 3 รัชนี น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 มี.ค. 62)
8 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นางสาวทิพย์พวรรณ โพธิ์ยา น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (9 มี.ค. 62)
8 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 น.ส.กนกวรรณ เอ้งฉ้วน (ฝ่ายบุคคล) น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (8 มี.ค. 62)
7 มี.ค. 62   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่2/62 วันที่ 22-27 เมษายน 2562 1 นางสาวภิรญา แก้วสีขาว น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์ (7 มี.ค. 62)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์23 เมษายน 2562 เวลา 15:19 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ19 เมษายน 2562 เวลา 11:46 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว9 เมษายน 2562 เวลา 08:59 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 95

Yesterday 121

Week 371

Month 2475

All 53339

Currently are 24 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 95

Yesterday 121

Week 371

Month 2475

All 53339

Currently are 24 guests and no members online