สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์


หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 11-16 พย. 62) 1 นาย ทรงวุฐิ ปัญญาโอภาส
(6 ธ.ค. 62 19:10 น.)
รอดำเนินการ
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 11-16 พย. 62) 4 สุภัทรา เลิกบางพลัด
(4 ธ.ค. 62 16:37 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(6 ธ.ค. 62 08:42 น.)
ระยอง    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 16 พ.ย. 62) 1 นายกฤดิธฤต
(28 พ.ย. 62 10:19 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 พ.ย. 62 11:08 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายสุพัฒน์ สังข์เลี่ยมทอง
(26 พ.ย. 62 08:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 พ.ย. 62 09:24 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายอนุพงศ์ นาคไร่ขิง
(25 พ.ย. 62 09:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 พ.ย. 62 10:26 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 วัชระ
(24 พ.ย. 62 13:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 พ.ย. 62 10:26 น.)
ระยอง    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 16 พ.ย. 62) 2 พิมพาสน์ ถนิมพาสน์
(23 พ.ย. 62 21:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 พ.ย. 62 09:54 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 2 นางสาวสุจิตรา คำดำ
(20 พ.ย. 62 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 พ.ย. 62 15:48 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(19 พ.ย. 62 10:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ย. 62 13:16 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 น.ส.นพรัตน์ สุคลธา
(18 พ.ย. 62 13:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ย. 62 15:04 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 พีรวุฒิ สงวนวงศ์ชัย
(15 พ.ย. 62 17:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ย. 62 12:24 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 คมกฤษณ์ พึ่งชื่น
(15 พ.ย. 62 16:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 พ.ย. 62 17:00 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวกนกนาถ สีทอง
(15 พ.ย. 62 16:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 พ.ย. 62 16:48 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายกฤษฎา พรหมมาศ
(14 พ.ย. 62 15:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 พ.ย. 62 16:24 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายยศวริศ กันยะติ
(14 พ.ย. 62 14:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 พ.ย. 62 16:24 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 2 นางสาววาทินี คำแปง
(14 พ.ย. 62 10:02 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 พ.ย. 62 13:12 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นายภัทระ ไพบูลย์ ส่วนตัว)
(13 พ.ย. 62 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 พ.ย. 62 15:48 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 คุณฉันทิตา ศิริศักดิพร
(12 พ.ย. 62 09:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ย. 62 09:20 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายสุขสันต์ เปรมใจชน
(12 พ.ย. 62 08:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ย. 62 08:50 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 2 ยุวดี ธิยะนัน
(11 พ.ย. 62 09:46 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(11 พ.ย. 62 10:21 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายยุรนันท์ ปลื้มโชค
(11 พ.ย. 62 09:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ย. 62 09:30 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 ลือชา รื่นจิตต์
(8 พ.ย. 62 15:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 พ.ย. 62 10:52 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวนันทิดา กรเกษม
(8 พ.ย. 62 09:16 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 พ.ย. 62 09:23 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นายกันตพงศ์ สินอาภา
(7 พ.ย. 62 18:02 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 18:47 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 2 นางสาวเนตรดาว เรืองฤทธิ์
(7 พ.ย. 62 11:55 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 พ.ย. 62 11:58 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 ศิวัชญ์ ปุสวิโร
(7 พ.ย. 62 11:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 14:16 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นายภาณุพงศ์ กาญจนกุล
(7 พ.ย. 62 11:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 14:16 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 สมโภช บุญนาค
(7 พ.ย. 62 10:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 14:20 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 5 นลิน บุญทองใหม่
(7 พ.ย. 62 09:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 14:17 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 4 รุ่งทิวา คุปติธรรมา
(6 พ.ย. 62 18:19 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 08:12 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 2 น.ส.จิรภัทร พลฤทธิ์
(6 พ.ย. 62 15:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 15:34 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 2 นางสาวอรอุมา ทองทับ
(6 พ.ย. 62 13:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 13:37 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวเลิศลัคณา คุรุอังกูร
(6 พ.ย. 62 13:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 13:36 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 อรรณพ เพชรเจริญ
(6 พ.ย. 62 12:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 13:17 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 อรวรรณ การะเกตุ
(5 พ.ย. 62 15:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 09:13 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 บริษัท ไทยเฟิร์ส เฮลทีฟู้ดส์ จำกัด
(5 พ.ย. 62 10:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 09:15 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวปริศนา กูดแดง
(4 พ.ย. 62 11:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 09:15 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 2 สมปราถนา วัฒนากรแก้ว
(1 พ.ย. 62 15:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(2 พ.ย. 62 10:23 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 2 นาย อภิเชษฐ์ อินทจินดา
(31 ต.ค. 62 10:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ต.ค. 62 10:35 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 2 นิชาภา ลอยหา
(30 ต.ค. 62 13:19 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(30 ต.ค. 62 13:55 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นายพีรดนย์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
(30 ต.ค. 62 12:56 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(31 ต.ค. 62 06:48 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 1 ธานี
(29 ต.ค. 62 15:45 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(29 ต.ค. 62 16:07 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 2 นส.นิชาภา ลอยหา
(29 ต.ค. 62 15:27 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(29 ต.ค. 62 16:06 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 1 ณัฐพล
(29 ต.ค. 62 11:16 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(29 ต.ค. 62 14:44 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 2 คุณนิ่ม (จป.วิชาชีพ)
(29 ต.ค. 62 10:42 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ต.ค. 62 11:26 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ
(29 ต.ค. 62 09:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ต.ค. 62 09:59 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ
(29 ต.ค. 62 09:44 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ต.ค. 62 09:56 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นฤมล อินทร์บุญ
(29 ต.ค. 62 09:41 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ต.ค. 62 09:56 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 1 ศุภางค์ สุทธิรัตน์
(28 ต.ค. 62 17:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ต.ค. 62 10:11 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 รัตติยาภรณ์
(28 ต.ค. 62 12:38 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(29 ต.ค. 62 06:37 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล6 ธันวาคม 2562 เวลา 09:35 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์6 ธันวาคม 2562 เวลา 09:19 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม6 ธันวาคม 2562 เวลา 08:42 น.
นายวารินทร์ ละอองแก้ว4 ธันวาคม 2562 เวลา 08:22 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:56 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์13 กันยายน 2562 เวลา 13:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 26

Yesterday 129

Week 1063

Month 1139

All 90047

Currently are 7 guests and no members online

©2019 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 26

Yesterday 129

Week 1063

Month 1139

All 90047

Currently are 7 guests and no members online