สมัครอบรมออนไลน์


รายการสมัคร กรอกใบสมัคร

รายการสมัครอบรมออนไลน์


หน่วยฝึกฯ หลักสูตร จำนวน ผู้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ สถานะ
ระยอง   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 1/63 วันที่ 16-24 มี.ค.63 2 นางสาวขวัญชนก โคกเพลาะ
(17 ม.ค. 63 11:46 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(17 ม.ค. 63 15:20 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 ฉันทิตา ศิริศักดิพร
(15 ม.ค. 63 10:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 ม.ค. 63 13:24 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 3 สุรีพร ทองคงหาญ
(14 ม.ค. 63 09:24 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ม.ค. 63 14:39 น.)
กรุงเทพฯ   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่ 1/63 วันที่ 28 มี.ค. 63 1 นางสาวสุจิตรา คำดำ
(13 ม.ค. 63 16:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 ม.ค. 63 09:14 น.)
ระยอง   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 5/63 วันที่ 14 พ.ย. 63 1 นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อแก้ว
(10 ม.ค. 63 14:09 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(10 ม.ค. 63 14:41 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/63 วันที่ 18-23 พ.ค. 63 1 นายวริทธิ์ เมฆอรียะ
(9 ม.ค. 63 13:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(10 ม.ค. 63 08:39 น.)
กรุงเทพฯ   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/63 วันที่ 23-28 มี.ค. 63 1 ชานนท์ สุขสมวัฒน์
(7 ม.ค. 63 16:40 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 ม.ค. 63 08:14 น.)
-    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 16 พ.ย. 62) 3 นางสาวสุภัทรา เลิกบางพลัด
(20 ธ.ค. 62 10:19 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(20 ธ.ค. 62 18:14 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 11-16 พย. 62) 1 นางสาวกชกร เวียงวะลัย
(12 ธ.ค. 62 17:54 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(12 ธ.ค. 62 18:55 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 11-16 พย. 62) 4 นางสาวกชกร เวียงวะลัย
(11 ธ.ค. 62 21:29 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(12 ธ.ค. 62 08:34 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 11-16 พย. 62) 5 นางสาวกชกร เวียงวะลัย
(11 ธ.ค. 62 21:23 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(12 ธ.ค. 62 08:34 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 11-16 พย. 62) 1 ณพนันท์ ตันติเวชวุฒิกุล
(11 ธ.ค. 62 11:29 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(11 ธ.ค. 62 13:27 น.)
-    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 16 พ.ย. 62) 1 นาย เอกพล รวมภักดี
(10 ธ.ค. 62 09:29 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(11 ธ.ค. 62 08:46 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 11-16 พย. 62) 1 นาย ทรงวุฐิ ปัญญาโอภาส
(6 ธ.ค. 62 19:10 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(9 ธ.ค. 62 14:39 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 11-16 พย. 62) 4 สุภัทรา เลิกบางพลัด
(4 ธ.ค. 62 16:37 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(6 ธ.ค. 62 08:42 น.)
-    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 16 พ.ย. 62) 1 นายกฤดิธฤต
(28 พ.ย. 62 10:19 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(28 พ.ย. 62 11:08 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายสุพัฒน์ สังข์เลี่ยมทอง
(26 พ.ย. 62 08:34 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(26 พ.ย. 62 09:24 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายอนุพงศ์ นาคไร่ขิง
(25 พ.ย. 62 09:37 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 พ.ย. 62 10:26 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 วัชระ
(24 พ.ย. 62 13:51 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 พ.ย. 62 10:26 น.)
-    สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 21 ธันวาคม 2562 (ย้ายจาก 16 พ.ย. 62) 2 พิมพาสน์ ถนิมพาสน์
(23 พ.ย. 62 21:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(25 พ.ย. 62 09:54 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 2 นางสาวสุจิตรา คำดำ
(20 พ.ย. 62 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(20 พ.ย. 62 15:48 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวศันสนีย์ ทองศรี
(19 พ.ย. 62 10:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(19 พ.ย. 62 13:16 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 น.ส.นพรัตน์ สุคลธา
(18 พ.ย. 62 13:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(18 พ.ย. 62 15:04 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 พีรวุฒิ สงวนวงศ์ชัย
(15 พ.ย. 62 17:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(17 พ.ย. 62 12:24 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 คมกฤษณ์ พึ่งชื่น
(15 พ.ย. 62 16:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 พ.ย. 62 17:00 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวกนกนาถ สีทอง
(15 พ.ย. 62 16:32 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(15 พ.ย. 62 16:48 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายกฤษฎา พรหมมาศ
(14 พ.ย. 62 15:08 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 พ.ย. 62 16:24 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายยศวริศ กันยะติ
(14 พ.ย. 62 14:52 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 พ.ย. 62 16:24 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 2 นางสาววาทินี คำแปง
(14 พ.ย. 62 10:02 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(14 พ.ย. 62 13:12 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นายภัทระ ไพบูลย์ ส่วนตัว)
(13 พ.ย. 62 14:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(13 พ.ย. 62 15:48 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 คุณฉันทิตา ศิริศักดิพร
(12 พ.ย. 62 09:06 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ย. 62 09:20 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายสุขสันต์ เปรมใจชน
(12 พ.ย. 62 08:48 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(12 พ.ย. 62 08:50 น.)
-   สอบซ่อม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 2 ยุวดี ธิยะนัน
(11 พ.ย. 62 09:46 น.)
นายวรวุฒิ พิมสิม
(11 พ.ย. 62 10:21 น.)
-   สอบซ่อม_ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ รุ่นที่7/62 วันที่ 30 พฤศจิกายน2562 1 นายยุรนันท์ ปลื้มโชค
(11 พ.ย. 62 09:21 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(11 พ.ย. 62 09:30 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 ลือชา รื่นจิตต์
(8 พ.ย. 62 15:47 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(9 พ.ย. 62 10:52 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวนันทิดา กรเกษม
(8 พ.ย. 62 09:16 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(8 พ.ย. 62 09:23 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นายกันตพงศ์ สินอาภา
(7 พ.ย. 62 18:02 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 18:47 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง) ณ. ศูนย์ฯ ฝึกอบรม ระยอง รุ่นที่ 3/62 วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 2 นางสาวเนตรดาว เรืองฤทธิ์
(7 พ.ย. 62 11:55 น.)
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล
(7 พ.ย. 62 11:58 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 ศิวัชญ์ ปุสวิโร
(7 พ.ย. 62 11:15 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 14:16 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นายภาณุพงศ์ กาญจนกุล
(7 พ.ย. 62 11:07 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 14:16 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 สมโภช บุญนาค
(7 พ.ย. 62 10:58 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 14:20 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 5 นลิน บุญทองใหม่
(7 พ.ย. 62 09:57 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 14:17 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 4 รุ่งทิวา คุปติธรรมา
(6 พ.ย. 62 18:19 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(7 พ.ย. 62 08:12 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 2 น.ส.จิรภัทร พลฤทธิ์
(6 พ.ย. 62 15:20 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 15:34 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 2 นางสาวอรอุมา ทองทับ
(6 พ.ย. 62 13:30 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 13:37 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวเลิศลัคณา คุรุอังกูร
(6 พ.ย. 62 13:28 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 13:36 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 อรรณพ เพชรเจริญ
(6 พ.ย. 62 12:03 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 13:17 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 อรวรรณ การะเกตุ
(5 พ.ย. 62 15:43 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 09:13 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 บริษัท ไทยเฟิร์ส เฮลทีฟู้ดส์ จำกัด
(5 พ.ย. 62 10:18 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 09:15 น.)
-   ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ(36 ชั่วโมง) รุ่นที่7/62 วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562 1 นางสาวปริศนา กูดแดง
(4 พ.ย. 62 11:49 น.)
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์
(6 พ.ย. 62 09:15 น.)

เจ้าหน้าที่ เข้าระบบเมื่อ
นายวารินทร์ ละอองแก้ว18 มกราคม 2563 เวลา 13:04 น.
น.ส.ชลิดา รพีภัทระกุล17 มกราคม 2563 เวลา 15:20 น.
น.ส.วรรณรวี มหาพันธน์17 มกราคม 2563 เวลา 14:43 น.
นายวรวุฒิ พิมสิม10 มกราคม 2563 เวลา 14:41 น.
นายวงกช ศรีเพ็ญ22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:56 น.
นางสาวยุวดี วิบูลย์จันทร์13 กันยายน 2562 เวลา 13:52 น.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 56

Yesterday 160

Week 216

Month 3340

All 98209

Currently are 14 guests and no members online

©2020 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 56

Yesterday 160

Week 216

Month 3340

All 98209

Currently are 14 guests and no members online