ข้อมูลงานบริการฝึกอบรมสัมมนา

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

Public Training Course
ณ ห้องอบรมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561

หลักสูตร
จำนวนวันอบรม
ราคา(บาท)

มกราคม

19

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร (Basic Vibration)

1

2,500.-

25-26

PLC ขั้นพื้นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)

2

4,500.-

30-31

ระบบนิวแมติกเบื้องต้น

2

4,500.-

กุมภาพันธ์

6-7

การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม

2

4,500.-

12 - 17

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

20

เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่

1

2,500.-

23-25

การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและการขอรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ

3

10,000.-

มีนาคม

8 - 9

โปรแกรม Lab View ขั้นพื้นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)

2

4,500.-

15

การเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

1

2,500.-

26 - 31

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ 36 ชั่วโมง

6

5,900.-

30

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

1

2,500.-

เมษายน

20

หม้อแปลงไฟฟ้า

1

2,500.-

25

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

1

2,500.-

พฤษภาคม

21 – 26

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

31

การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ

1

2,500.-

มิถุนายน

กรกฏาคม

9 - 14

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 36 ชั่วโมง

6

5,900.-

13(เต็มวัน) – 14(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

25

การเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

1

2,500.-

สิงหาคม

9 - 11

Design and Fabrication of pressure vessel with ASME 8

3

15,000.-

20 -25

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

24(เต็มวัน) – 25(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

24 - 26

การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและการขอรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ

3

10,000.-

กันยายน

3 - 4

PLC ขั้นพื้นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)

2

3,500.-

10 -15

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

14(เต็มวัน) – 15(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

ตุลาคม

1 - 6

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

5(เต็มวัน) – 6(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

19

การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน)

1

2,500.-

26 - 28

ASME I- Boiler design

3

15,000.-

พฤศจิกายน

19 - 24

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

23(เต็มวัน) – 24(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

ธันวาคม

5 - 7

B31.3 : Process piping

3

15,000.-

สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627
www.itdi.kmutnb.ac.th E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.In-house  Training  Course  ได้ทุกสถานที่ตามที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่เป็นกันเอง

 สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์  0-2555-2616 และ 0-2555-2617  โทรสาร 0-2555-2627

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รหัส

ชื่อหลักสูตร

วันอบรม

AT03

PLC  ขั้นพื้นฐาน  (เชิงปฏิบัติการ)

3

AT04

PLC ขั้นสูง (เชิงปฏิบัติการ)

3

AT05

Microcontroller   ระดับพื้นฐาน

3

AT06

Microcontroller   ระดับขั้นสูง

3

AT15

Sensors   (เชิงปฏิบัติการ)

3

AT16

ระบบควบคุมนิวแมติกด้วยสัญญาณไฟฟ้า

3

AT17

ระบบควบคุมไฮดรอลิกด้วยสัญญาณไฟฟ้า

3

AT19

การเขียนโปรแกรม CNC เบื้องต้น (งานกัด)

2

AT20

การเขียนโปรแกรม CNC เบื้องต้น (งานกลึง)

2

AT25

โปรแกรม  Lab View  ขั้นพื้นฐาน

3

MB02

โบล์ทและนัท

1

BM05

ระบบนิวแมติกเบื้องต้น

2

BM06

ระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น

2

BM07

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  - DC

1

BM08

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  - AC

1

BM09

อุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม

1

BM10

การใช้มัลติมิเตอร์

1

MT-01

Preventive  Maintenance

1

MT-06

การหา Alignment  สำหรับเครื่องจักรหมุน

2

MT07

Basic Vibration

1

MT08

การปรับสมดุล (Balancing) เครื่องจักรหมุน

1

HR10

การบริหารแบบวิถีพุทธ

1

M-01

Physical  Metallurgy for welding inspector

4

M-02

Welding metallurgy for welding inspector

4

M-03

Heat treatment process for welding inspector

4

M-04

Mechanical testing and failure analysis

4

M-05

Deformation and fracture

4

M-07

High temperature oxidation of metals

3

W-01  

Welding process for welding inspector

3

W-02  

Writing  welding  procedure for AWS

3

W-03   

Welding qualification of ASME Section IX

4

W-06

Writing WPS for AS code

4

W-04

Structure welding code steel of AWS D1.1

4

W-05

Writing WPS for EN code

4

W-07

Fit up and welding Control for fitter and Welder

2

M-01

Physical  Metallurgy for welding inspector

4

T-02

Liquid Penetrate testing for standard and code

1

T-04

Ultrasonic testing for standard and code

1

T-06

Standards and codes for welding inspector

4

PQ01

การวางแผนและควบคุมการผลิต

2

PQ02

การวางแผนและควบคุมคุณภาพสำหรับผู้บริหาร

1

PQ04

การบริหารงานผลิตสำหรับหัวหน้างาน

1

PQ05

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต

2

PQ06

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ

1

PQ08

Logistic and Supply Chain

2

PQ09

ความตระหนักในของเสีย

1

PQ10

ระบบน้ำดิบเพื่อกระบวนการผลิตของโรงงาน

1

PM01

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

1

PM03

การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร  (OEE)

1

PM06

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น  : FMEA

1

PM10

เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในงาน (POKA-YOKE)

1

PM11

IE เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงาน

2

PM13

การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม

1

SE01

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (Boiler)

6

SE06

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ (Boiler)   ทบทวน

1

SE03

ความปลอดภัยในโรงงาน

1

SE04

ระบบบำบัดน้ำเสีย

1

SE05

นั่งร้านก่อสร้าง

1

SE02

ความปลอดภัยในการใช้ปั่นจั่น

1

D-01

Welding design for Europe and American code

4

D-02

Design of pressure vessel with ASME VIII-Div.1

4

D-03

Design of heat exchanger with ASME VIII-Dev.1

4

D-04

Design of boiler for ASME I

4

D-05

Welding  design of structure for AISC and AWS  code

4

D-06

Design and fabrication of piping for B31

4

D-07

Pipe stress analysis

4

D-08

Design and Fabrication of Boiler for Europe

4

D-09

Design and Fabrication of pressure vessel for Europe

4

D-10

Design and Construction Tanks for the transport  of dangerous goods Metallic pressure tanks

4

API -510

Pressure Vessel Inspection for API 510

2

API-570

Piping Inspection Code  for  API 570

2

API-653

Tank Inspection, Repair for API 653

2

API-579

Fitness for Services for API 579

4

API-580

Risk-based Inspection for  API 580

4

API-577

Welding Inspection and Metallurgy for  API  577

4

T-03

Magnetic particle testing for standard and code

1

T-05

Radiographic testing for standard and code

1

T-07

Inspection of  pressure part with AS

ME VIII-Div.1

4

 หมวดงานเชื่อม   รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่       http://www.tiwsThai.com

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีได้  200 %  และไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  นายโชคชัย   สิงหธรรม  โทรศัพท์ 0840204262

ที่

รหัส

ชื่อวิชา

แบบกลุ่ม

แบบ In-house

จำนวน

(วัน)

ราคา

(บาท)

จำนวน

(วัน)

ราคา

(บาท)

1

M-01

Physical  Metallurgy for welding inspector

-

-

4

80,000

2

M-02

Welding metallurgy for welding inspector

3

15,000

4

80,000

3

M-03

Heat treatment process for welding inspector

2

10,000

4

80,000

4

M-04

Mechanical testing and failure analysis

-

-

4

80,000

5

M-05

Deformation and fracture

-

-

4

80,000

6

M-07

High temperature oxidation of metals

-

-

3

60,000

7

W-01

Welding process for welding inspector

-

-

3

60,000

8

W-02

Writing  welding  procedure for AWS

3

20,000

3

60,000

9

W-03

Welding qualification of ASME Section IX

3

20,000

4

80,000

10

W-04

Structure welding code steel of AWS D1.1

-

-

4

80,000

11

W-05

Writing WPS for EN code

-

-

4

80,000

12

W-06

Writing WPS for AS code

-

-

4

80,000

13

W-07

Fit up and welding Control for fitter and Welder

2

5,000

2

30,000

14

M-01

Physical  Metallurgy for welding inspector

-

-

4

80,000

15

T-02

Liquid Penetrate testing for standard and code

-

-

1

15,000

16

T-03

Magnetic particle testing for standard and code

-

-

1

15,000

17

T-04

Ultrasonic testing for standard and code

-

-

1

15,000

18

T-05

Radiographic testing for standard and code

-

-

1

15,000

19

T-06

Standards and codes for welding inspector

2

10,000

4

80,000

20

T-07

Inspection of  pressure part with ASME VIII-Div.1

2

10,000

4

80,000

21

D-01

Welding design for Europe and American code

-

-

4

80,000

22

D-02

Design of pressure vessel with ASME VIII-Div.1

3

20,000

4

80,000

23

D-03

Design of heat exchanger with ASME VIII-Dev.1

3

20,000

4

80,000

24

D-04

Design of boiler for ASME I

3

20,000

4

80,000

25

D-05

Welding  design of structure for AISC and AWS  code

-

-

4

80,000

26

D-06

Design and fabrication of piping for B31

3

20,000

4

80,000

27

D-07

Pipe stress analysis

-

-

4

80,000

28

D-08

Design and Fabrication of Boiler for Europe

-

-

4

80,000

29

D-09

Design and Fabrication of pressure vessel for Europe

-

-

4

80,000

30

D-10

Design and Construction Tanks for the transport of
 dangerous goods Metallic pressure tanks

-

-

4

80,000

31

API-510

Pressure Vessel Inspection for API 510

2

10,000

2

40,000

32

API-570

Piping Inspection Code  for  API 570

2

10,000

2

40,000

33

API-653

Tank Inspection, Repair for API 653

-

-

2

40,000

34

API-579

Fitness for Services for API 579

3

20,000

4

80,000

35

API-580

Risk-based Inspection for  API 580

-

-

4

80,000

36

API-577

Welding Inspection and Metallurgy for  API  577

3

20,000

4

80,000

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

แผนการจัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2560

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
1/60 27-28 กุมภาพันธ์
และ 1-4 มีนาคม 2560
5,900 บาท

o รับสมัครเข้าอบรม 70 คน / รุ่น
o ค่าลงทะเบียนรวมค่า

  • อาหารกลางวัน 6 มื้อ
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 มื้อ
  • และ เอกสารประกอบการบรรยาย

o ค่าลงทะเบียนนำไปลดหย่อนภาษีได้
o การอบรมทุกรุ่นๆละ 6 วัน

*มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท*
ชำระค่าอบรม ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน


2/60 24-29 เมษายน 2560 5,900 บาท
3/60 19-24 มิถุนายน 2560 5,900 บาท
4/60 21-26 สิงหาคม 2560 5,900 บาท
5/60 16-21 ตุลาคม 2560 5,900 บาท
6/60 27-30 พฤศจิกายน และ 1-2 ธันวาคม  2560
5,900 บาท
     

สอบซ่อม(Retest) ชำระค่าสอบคนละ 500.- บาท

และนำวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม(ตัวจริง)มาด้วยทุกครั้ง

สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617  โทรสาร  0-2555-2627
www.itdi.kmutnb.ac.th      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กำหนดการจัดฝึกอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (ทบทวน 6 ชั่วโมง) ปี 2560

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ

1/60

31 มีนาคม 2560

2,200 บาท

o ค่าลงทะเบียนรวมค่า

  • อาหารกลางวัน 1 มื้อ

  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ

  • และ เอกสารประกอบการบรรยาย

o ค่าลงทะเบียนนำไปลดหย่อนภาษีได้
o การอบรมทุกรุ่นๆละ 1 วัน / 6 ชั่วโมง

*มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท*
ชำระค่าอบรม สองพันสองร้อยบาทถ้วน

 

2/60

31 พฤษภาคม 2560

2,200 บาท

3/60

31 กรกฎาคม 2560

2,200 บาท

4/60

24 พฤศจิกายน 2560

2,200 บาท


สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617  โทรสาร  0-2555-2627

www.itdi.kmutnb.ac.th      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Public  Training  Course

ณ  ห้องอบรมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระหว่างเดือน  มกราคม – กรกฎาคม  2560 

ชื่อหลักสูตร

จำนวนวัน

ระยะเวลา  ม.ค. - ก.ค. 2560

ราคา

(บาท)

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

6

 

20-25

 

24-29

 

19-24

 

5,900

PLC  ขั้นพื่นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)

2

 

15-16

 

 

 

 

 

4,500

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร
(Basic Vibration)

1

 

8

 

 

 

14

 

2,500

ระบบนิวแมติกเบื้องต้น

2

 

 

 

6-7

 

 

 

4,500

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance)

1

 

 

29

 

3

 

 

2,500

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

1

 

 

 

19

 

7

 

2,500

การหา Alignment สำหรับเครื่องจักรหมุน

1

 

 

15

 

26

 

 

2,500

การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
(TPM : Total  Productive  Maintenance)

1

20

 

 

 

 

 

21

2,500

เทคนิคการวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ
(Why  Why  Analysis)

1

 

 

24

 

 

 

14

2,500

โปรแกรม Lab View ขั้นพื้นฐาน

(เชิงปฏิบัติการ)

2

 

 

2-3

 

 

 

 

4,500

การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม

2

 

 

 

 

18-19

 

 

4,500

การปริบสมดุล(Balancing) เครื่องจักร

2

 

 

 

 

 

 

27-28

 

4,500

การลดต้นทุนพลังงานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำ

1

26

 

 

 

12

 

 

 

2,500 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

แผนการจัดอบรม ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ปี 2561

ครั้งที่ วัน / เดือน / ปี ค่าลงทะเบียน หมายเหตุ
1/61 12-17 กุมภาพันธ์ 2561 5,900 บาท

o รับสมัครเข้าอบรม 70 คน / รุ่น
o ค่าลงทะเบียนรวมค่า

  • อาหารกลางวัน 6 มื้อ
  • อาหารว่างและเครื่องดื่ม 12 มื้อ
  • และ เอกสารประกอบการบรรยาย

o ค่าลงทะเบียนนำไปลดหย่อนภาษีได้
o การอบรมทุกรุ่นๆละ 6 วัน

*มหาวิทยาลัยได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท*
ชำระค่าอบรม ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน


2/61 26 -31 มีนาคม 2561 5,900 บาท
3/61 21-26 พฤษภาคม 2561 5,900 บาท
4/61 9-14 กรกฎาคม 2561 5,900 บาท
5/61 20-25 สิงหาคม 2561 5,900 บาท
6/61 10-15 กันยายน 2561 5,900 บาท
7/61 1-6 ตุลาคม 2561 5,900 บาท
8/61  19-24 พฤศจิกายน 2561 5,900 บาท

สอบซ่อม(Retest) ชำระค่าสอบคนละ 700.- บาท

และนำวุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม(ตัวจริง)มาด้วยทุกครั้ง

สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617  โทรสาร  0-2555-2627
www.itdi.kmutnb.ac.th      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Public  Training  Course
ณ  ห้องอบรมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระหว่างเดือน  มกราคม – ธันวาคม  2561

 

 
หลักสูตร
จำนวนวันอบรม
ราคา(บาท)

มกราคม

19

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนของเครื่องจักร  (Basic  Vibration)

1

2,500.-

25-26

PLC ขั้นพื้นฐาน  (เชิงปฏิบัติการ)

2

4,500.-

30-31

ระบบนิวแมติกเบื้องต้น

2

4,500.-

กุมภาพันธ์

 

 

 

6-7

การลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม

2

4,500.-

12 - 17

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

20

เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่

1

2,500.-

23-25

การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและการขอรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ

3

10,000.-

มีนาคม

 

 

 

8 - 9

โปรแกรม Lab  View  ขั้นพื้นฐาน  (เชิงปฏิบัติการ)

2

4,500.-

15

การเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

1

2,500.-

26 - 31

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ 36 ชั่วโมง

6

5,900.-

30

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  (Preventive  Maintenance)

1

2,500.-

เมษายน

 

 

 

20

หม้อแปลงไฟฟ้า

1

2,500.-

25

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน  (Preventive  Maintenance)

1

2,500.-

พฤษภาคม

 

 

 

21 – 26

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

31

การใช้งานและการบำรุงรักษาหม้อน้ำ

1

2,500.-

มิถุนายน

กรกฏาคม

9 - 14

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 36 ชั่วโมง

6

5,900.-

13(เต็มวัน) – 14(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

25

การเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

1

2,500.-

สิงหาคม

9 - 11

Design and Fabrication of pressure vessel with ASME 8

3

15,000.-

20 -25

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

24(เต็มวัน) – 25(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

24 - 26

การตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและการขอรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ

3

10,000.-

กันยายน

3 - 4

PLC ขั้นพื้นฐาน (เชิงปฏิบัติการ)

2

3,500.-

10 -15

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

14(เต็มวัน) – 15(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

ตุลาคม

1 - 6

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

5(เต็มวัน) – 6(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

19

การป้องกันอุบัติเหตุจากหม้อน้ำ (Boiler) และหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hotoil) (หลักสูตรทบทวน)

1

2,500.-

26 - 28

ASME I- Boiler design

3

15,000.-

พฤศจิกายน

19 - 24

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ  (36 ชั่วโมง)

6

5,900.-

23(เต็มวัน) – 24(ครึ่งวัน)

ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (สำหรับผู้ต้องการสอบซ่อม)

9 ชม

2,500.-

ธันวาคม

5 - 7

B31.3 : Process piping

3

15,000.-

 

สถานที่ฝึกอบรม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2616 และ 2617 โทรสาร 0-2555-2627
www.itdi.kmutnb.ac.th E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงค์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64, 90, 97, 117, 203, 175, ปอ.543ก

©2018 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) Institute of Technological Development for Industry (ITDI)

เมนูหลัก

เจ้าหน้าที่เข้าระบบ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 74

Yesterday 108

Week 391

Month 1388

All 37551

Currently are 23 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions