สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00– 15.00 น. ณ ห้อง 812 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ ทางสำนักได้กราบนมัสการการ พระวิสุทธิวราภรณ์ ฉายา กิตฺติภทฺโท สุขสำราญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม วรวิหาร (ฝ่ายการเผยแผ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยาที่ดี ความมีวินัยและการรักษาวินัยให้กับบุคลากรของสำนัก เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ นำความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งในครอบครัวและในหน้าที่การทำงาน สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล:  info@itdi.kmutnb.ac.th  
โทรศัพท์:  0 2555 2000 ต่อ 2605 - 2621 , 2626
โทรสาร: 0 2587 3766
รถประจำทางที่ผ่าน สาย : 32, 33, 64,  97, 117, 203, ปอ.543ก

สถิติผู้เข้าชม

Today 1159

Yesterday 1170

Week 3953

Month 26452

All 885020

Currently are 32 guests and no members online

เมนูหลัก

ลงชื่อบัญชี ITDI ของคุณ

ค้นหา

สถิติผู้เข้าชม

Today 1159

Yesterday 1170

Week 3953

Month 26452

All 885020

Currently are 33 guests and no members online